Elevator järjestää nyt koulutuksen:

Fasilitoinnin rautaisannos II (2 pv)

Kenelle valmennus on tarkoitettu
Kun haluat hioa fasilitointitaitojasi korkeammalle tasolle, tämä valmennus on sinua varten. Tämän fasilitoinnin jatkovalmennuksen keskeisin tavoite on valaa osallistujiin varmuutta ja taitoa hyödyntää fasilitointiosaamista omassa työssään. Tässä valmennuksessa osallistujat oppivat rakentamaan taidokkaammin kokonaisia tilaisuuksia ja pääsevät harjoittelemaan fasilitointia sekä suunnittelemaan omia tilaisuuksiaan. Kaupan päälle tulee kunnon aimo annos uusia fasilitointityökaluja.

Tämä fasilitoinnin jatkotason valmennus on sinulle, joka jo olet 1) käynyt minkä tahansa fasilitoinnin perusvalmennuksen ja/tai 2) työskennellyt ryhmien kanssa paljon ja koet hallitsevasi fasilitoinnin perusteet ja perustyökalut.

Valmennuksen tavoitteet

Tässä valmennuksessa
• Opit fasilitoinnin uusimmat ideat ja työkalut
• Opit rakentamaan tilaisuuksistasi loogisesti eteneviä kokonaisuuksia
• Opit konkreettisia ulottuvuuksia, joiden avulla valitset sopivan työkalun ja lähestymistavan kuhunkin tilanteeseen
• Opit mestarifasilitaattorin kolme keskeisintä ominaisuutta – ja miten niitä voi kehittää
• Saat huipputason työkalun vaihtoehtojen arviointiin ja päätöksentekoon
• Pääset työstämään itse valitsemiasi kysymyksiä valmentajan ja ryhmän kanssa
• Pääset kokemaan kokonaisia työpajoja, joissa – tismalleen samalla tavalla kuin aidoissa tilanteissa – osallistujat viedään aina toimenpiteiden konkretisointiin asti
• Pääset itse suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisia työpajoja muiden osallistujien kanssa
• Pääset jakamaan osaamistasi ja kokemuksiasi muiden taiturien kanssa
• Opit viiden portaan suunnittelumallin, jolla viet tilaisuutesi timanttiselle tasolle
• Hiot oman tulevan tilaisuutesi suunnitelman toimivammaksi

Valmennuksessa opit seuraavat työkalut

• Onnistuneen kokouksen kaava – työkalu onnistuneiden tilaisuuksien rakentamiseen
• High Five – aivan uusi menetelmä ryhmän lämmittämiseen ja yhteisen todellisuuden luomiseen
• Mix’n’match – Menetelmä eri näkökulmien yhdistämiseen ja yhteisen dialogin luomiseen
• Appreciative Inquiry – ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisutyökalu, jossa ratkaisut rakennetaan onnistumiskokemuksia analysoimalla
• Tiekartta – helppo tapa visualisoida ratkaisut ja toimenpiteet
• Kuka / mitä / milloin -matriisi – avain toimenpiteistä sopimiseen
• Ratkaisujen metsästys – Tehokas ja osallistava menetelmä ryhmän tietotaidon yhdistämiseen
• Shuffle – Salamannopea työkalu ratkaisujen tuottamiseen, vaihtoehtojen arviointiin ja parhaiden ratkaisujen valitsemiseen
• Fasilitoinnin kultainen kolmio – työkalu, joka on jokaisen onnistuneen tilaisuuden takana
• Simulaatio – työkalu fasilitointitaitojen hiomiseen mestarilliselle tasolle
• Koordinaatisto – menetelmä ryhmän virittämiseen, nopeaan tilannearviointiin ja reagointiin
• Tie timanttiseen suunnitelmaan – viiden portaan suunnittelumalli
• Parisparraus – mainio työskentelytapa oman toiminnan hiomiseen
• Positiivisen palautteen seremonia – mainio tapa lopettaa myönteisissä merkeissä

Valmennustapa
Valmennuksen idea on, että siinä opetellaan työskentelytapoja osallistujille merkityksellisillä sisällöillä. Kun esimerkiksi opetellaan tilaisuuksien suunnittelua, hiotaan suunnitelmat osallistujien itse valitsemiin todellisiin tilaisuuksiin. Kun opetellaan toimintasuunnitelman tekoa, tehdään ihan oikeat toimintasuunnitelmat, joissa osallistujat kiteyttävät, miten varmistavat valmennuksen oppien käytäntöön viemisen. Näin osallistujat saavat menetelmäkokeiluissa kaksi hyödyllistä asiaa samalla kertaa; lopputuloksen, jota voivat hyödyntää omassa työssään ja tavan, jolla lopputulokseen päästiin.
Valmennuksen toimintatapa on työpaja – tyyppinen. Osallistujat pääsevät työstämään itse valitsemiaan aiheita ja haasteita sekä kokeilemaan valmennuksessa opeteltavia menetelmiä. Tarkoitus on oppia tekemällä ja muuttaa osallistujien osaaminen tekemiseksi. Jokainen osallistuja rakentaa henkilökohtaisen aikataulutetun toimintasuunnitelman, mikä varmistaa valmennuksen oppien käyttöönoton ja henkilökohtaisen kehityksen.

Valmentaja
Valmennuksen onnistumisesta vastaa Mirko Häyrinen.

Mirko Häyrinen on valmentaja, joka on valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja vetänyt pitkälti yli 2000 tilaisuutta – yksittäisistä valmennuspäivistä aina kokonaisten konsernien strategioiden luomis- ja jalkautusprosesseihin asti.

Mirko on karismaattinen valmentaja, joka vetää vaikuttavia valmennuksia. Mirko sytyttää osallistujissa halun kehittyä ja kukoistaa. Mirko saa osallistujajoukon innostumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan. Mirkon erikoisalaa ovat fasilitointivalmennukset, tehokkaan ajankäytön hallinnan valmennukset ja erilaisten tilaisuuksien fasilitointi.

Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin Mestarit –yhteisöä, jossa fasilitoinnin ammattilaiset keskustelevat työryhmän johtamisen haasteista, onnistumisista ja metodologioista sekä kehittävät osaamistaan fasilitoinnin saralla. Mirko on IAF:n (International Association of Facilitators) jäsen. Koulutukseltaan Mirko on psykologi. Ennen uraansa valmentajana Mirko on toiminut muun muassa kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajana. Mirko on Elevatorin johtava valmentaja ja toimitusjohtaja.


OHJELMA

1. valmennuspäivä

9.00 Tilaisuuden aloitus, ohjelma ja tavoitteet
– High Five – aivan uusi menetelmä ryhmän lämmittämiseen ja yhteisen
todellisuuden luomiseen
– Mix’n’match – Menetelmä eri näkökulmien yhdistämiseen ja yhteisen
dialogin luomiseen
– Osallistujat konkretisoivat valmennukseen kohdistamansa odotukset
ydinkysymyksiksi, joista valitaan tärkeimmät, joita lähdetään
työstämään valmennuksen seuraavassa vaiheessa

10.00 Ydinkysymysten pohdintaa
– Haetaan ratkaisuja osallistujien valitsemiin ydinkysymyksiin
– Ryhmä konkretisoi yhteisesti parhaat ratkaisut
– Kukin osallistuja kiteyttää itselleen keskeisimmät ratkaisut
– Ratkaisujen metsästys – Tehokas ja osallistava menetelmä ryhmän
tietotaidon yhdistämiseen

11.10 Lounas

12.00 Miten valitsen sopivan menetelmän kuhunkin tilanteeseen
– Konkreettisia ulottuvuuksia ja kysymyksiä, joiden avulla valitset sopivan
menetelmän kuhunkin tilanteeseen

12.50 Kahvitauko

13.00 Avaimet loistaviin tilaisuuksiin -työpaja
– Osallistujat kokevat kokonaisen kehitystyöpajan, jossa valmennuksen
työkaluja käytetään tismalleen samalla tavalla kuin aidossa tilanteessa
– Ryhmä kiteyttää timanttisten tilaisuuksien kulmakivet ja näiden pohjalta
joukon ratkaisuja, joista kukin osallistuja valitsee itselleen
keskeisimmät ja rakentaa näiden pohjalta henkilökohtaisen
toimintasuunnitelman

14.30 Työpajassa käytettyjen työkalujen ja periaatteiden arviointi
– Onnistuneen kokouksen kaava – työkalu onnistuneiden tilaisuuksien
rakentamiseen
– Appreciative Inquiry – positiivinen kehitysprosessi, jossa ratkaisut
luodaan onnistumiskokemuksia analysoimalla
– Tiekartta – helppo tapa visualisoida ratkaisut ja toimenpiteet
– Kuka / mitä / milloin -matriisi – avain toimenpiteistä sopimiseen

15.30 Valmennuspäivän keskeisimpien oppien ja oivallusten kiteytys
– Shuffle – Salamannopea työkalu ratkaisujen tuottamiseen, vaihtoehtojen
arviointiin ja parhaiden ratkaisujen valitsemiseen

16.15 Valmennuksen väliarviointi

16.30 Ensimmäinen valmennuspäivä päättyy

2. valmennuspäivä

9.00 Aloitus ja kertaus

9.20 Valmentaja paljastaa kolme keskeisintä mestarifasilitaattorin
ominaisuutta – ja miten niitä voi kehittää

10.10 Fasilitointisimulaation suunnittelu
– Osallistujat jaetaan ryhmiin, joista jokainen valitsee teeman
– Kukin ryhmä suunnittelee prosessin, jolla aikovat työstää teemaansa;
he siis suunnittelevat pienen työpajan

11.10 Lounas

12.00 Fasilitointisimulaation toteutus
– Osallistujat valitsevat, kuka ryhmäläisistä vetää kunkin osuuden
suunnitellusta tilaisuudesta ja toteuttavat tilaisuuden eli simulaation

13.00 Fasilitointisimulaation analysointi
– Analysoimme, kuinka ryhmät ja heidän valitsemansa fasilitaattorit ovat
selviytyneet simulaatiosta

Koordinaatisto – menetelmä ryhmän virittämiseen, nopeaan
tilannearviointiin ja reagointiin

13.45 Kahvitauko

14.00 Omaa tilaisuutta koskevan suunnitelman hiominen
– Osallistujat pääsevät hyödyntämään valmennuksessa oppimiaan
periaatteita ja työkaluja omaa tilaisuuttaan koskevan suunnitelmansa
hiomiseen
– Harjoituksen tarkoitus on varmistaa henkilökohtainen kehitys ja
valmennuksen oppien käyttöönotto
– Valmentaja esittelee käytettävän viiden portaan sparrausmallin, minkä
jälkeen osallistujat jaetaan pareihin,
– Ennakkotehtävänä osallistujat ovat suunnitelleet jonkin tulevan
tilaisuutensa; nyt osallistujat hiovat suunnitelmiaan timanttisempaan
suuntaan parisparrauksena harjoituksessa, jossa opetellaan viiden
portaan suunnittelumallin käyttöä ja hyödynnetään valmennuksen
oppeja

Tie timanttiseen suunnitelmaan – viiden portaan suunnittelumalli
– Valmentaja ja osallistujat analysoivat tarkemmin käytetyn viiden portaan
suunnittelumallin kunkin vaiheen tarkoitusta

16.15 Valmennuksen loppuarviointi ja lopetusseremonia
– Positiivisen palautteen seremonia – mainio tapa lopettaa
myönteisissä merkeissä

16.30 Valmennus päättyy

————————–

Koulutuspaikka:
Elevatorin valmennustila, Arabianranta, Toukolankatu 13, 00560 Helsinki

Aika:
25.-26.04.2018. Klo 9.00-16.30

Hinta:
Valmennuksen hinta on 2 000 eur + alv per osallistuja.

Hinta sisältää
– kurssimateriaalit ja Mirko Häyrisen 76 –sivuisen Mestarifasilitaattorin työkalut -teoksen
– aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin valmennuspäivinä.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen valmennukseen on sitova. Valmennus maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kun valmennus on maksettu, rahoja ei enää palauteta. Esteen sattuessa osallistujan voi veloituksetta vaihtaa. Osallistujan vaihdon saa tehdä aivan viime hetkelläkin. Osallistujan vaihdon saa tehdä kuluitta kerran. Maksamansa hinnan voi myös käyttää osallistumiseen johonkin toiseen Elevatorin valmennukseen tai saman valmennuksen myöhempään toteutukseen. Siirron toiseen valmennukseen tai saman valmennuksen myöhempään toteutukseen saa tehdä kuluitta kerran, kun vaihdosta / siirrosta myöhempään toteutukseen ilmoitetaan viimeistään kuukautta ennen valmennuksen ajankohtaa. Elevator pidättää oikeuden muutoksiin.