Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Hankintalaki 2017 – hankintalain uudistus (1 pv)

Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Mitä kauan odotettu kokonaisuudistus tarkoittaa hankintayksikön kannalta, entä miten pk-yritykset huomioidaan? Miten uudet kynnysarvot vaikuttavat kilpailuttamisvelvoitteeseen ja hankintojen ohjeistukseen? Joko tunnet ESPD-lomakkeen?

Tule päivittämään tietosi julkisista hankinnoista kokeneiden kouluttajien opastuksella.

Kouluttajat:
OTM, asiantuntija Jouni Jääskinen/
varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta/
OTM, asiantuntija Eeva Kiviniemi/
OTM, asiantuntija Sanna Kronström, PTCServices Oy


OHJELMA klo 09.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

UUDISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT
Taustaa uudelle hankintalaille

KILPAILUTTAMISVELVOITE
Muuttuuko kilpailuttamisvelvoite?
Sidosyksikkösääntely – mistä oikein on kyse? Koska voit ostaa sidosyksiköltä?

KANSALLISTEN HANKINTOJEN MUUTOKSET
Uudet kynnysarvot
Lain periaatteet – reunaehdot uusille menettelyille
Ilmoittamisvelvoite

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT JA MUUT ERITYISET PALVELUT
Muutokset ns. toissijaisiin hankintoihin

UUSI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVA SÄÄNTELY
Mistä on kyse?

MUUTOKSET EU-HANKINTOIHIN
Päivitetyt menettelyt
Miten innovaatioita hankitaan?
Muutokset määräaikoihin
Uusi markkinakartoitus osaksi suunnittelua
Pienten ja keskisuurten yritysten huomioiminen hankinnan kohteen määrittelyssä
Ympäristömerkkien käyttö
Miten hankintojen avulla voi työllistää?
Tarjouspyyntöä koskevat uudistukset
Mikä on ESPD-vakiolomake ja miten sitä käytetään?
Miten tarjoaja hankkii rikosrekisteriotteen?
Saako tarjouksia täsmentää?
Muutokset tarjousten vertailuun

UUDET SÄÄNNÖKSET HANKINTAKERTOMUKSESTA JA VIRANOMAISVALVONNASTA

SOPIMUSKAUTTA KOSKEVAT UUDISTUKSET
Saako hankintasopimusta muuttaa?

———————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

Aika:
30.08.2017

Hinta:
590 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.