Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Riskienhallinta onnistuneella compliance-ohjelmalla (1 pv)

Tiivistelmä:
Yritysten toimintaympäristössä esiintyy jatkuvasti epävarmuustekijöitä, jotka muodostavat liiketoiminnan kannalta riskejä. Riskienhallinta on modernin yrityksen tärkeimpiä tehtäviä ydinliiketoiminnan ohella ja riskeihin varautuminen on useimman yrityksen kohdalla elinehto. Haluamme koulutuksellamme tarjota mahdollisuuden vähentää riskejä ja tehdä niiden hallinnasta helpompaa compliance-ohjelmien avulla.

Seminaarin aamupäiväosuudessa käsitellään Kemira Oyj:n johtajan (Ethics & Compliance) Niina Ratsulan johdolla tyypillisimpiä compliance-riskejä ja niihin reagoimista. Ratsula käy läpi myös sitä, miten compliance-ohjelma kannattaa rakentaa tehokkaasti. Iltapäivällä pureudutaan Boreniuksen asiantuntijoiden johdolla tiettyihin erityiskysymyksiin asianajajan näkökulmasta: Markus Kokko käy läpi korruption tunnusmerkkejä lain näkökulmasta: korruption muotoja ja keinoja tunnistaa korruptio erilaisissa tilanteissa. Hanna Laakso käsittelee korruptioriskin hallintaa osana compliance-ohjelmia. Samuli Simojoki luotaa tietosuojakysymyksiä compliance-ohjelmissa

Kenelle:
Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat liiketoiminnasta tai riskinhallinnasta yrityksissä sekä riskinhallinnan asiantuntijoille. Erityisesti koulutus on suunnattu seuraaville:
– Legal Counsel
– Toimitusjohtaja
– Talousjohtaja ja talouspäällikkö
– Controller
– Viestintäjohtaja ja viestintäpäällikkö
– Riskienhallintapäällikkö

Kouluttajat:
Niina Ratsula, Director, Ethics & Compliance, Kemira Oyj
Markus Kokko, AA, Partner, Asianajotoimisto Borenius Oy
Hanna Laakso, Councel, Asianajotoimisto Borenius Oy
Samuli Simojoki, AA, Partner, Asianajotoimisto Borenius Oy


Ohjelma:

8:30 Ilmoittautuminen, aineistojen jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Edilex Pro –koulutukseen

9:05 Compliance-ohjelmat käytännössä
Niina Ratsula
, Director, Ethics & Compliance, Kemira Oyj

– Miksi organisaatio tarvitsee compliance-ohjelman?
– Tyypillisimmät compliance-riskit
– Compliance-ohjelmien rooli organisaation sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa
– Compliance-toiminnan järjestäminen käytännössä?

10:15 Tauko

10:30 Case Kemira Oyj: Toimivan compliance-ohjelman rakennuspalikat
Niina Ratsula
, Director, Ethics & Compliance, Kemira Oyj

– Johtamiskulttuuri
– Compliance-toiminnon riippumattomuus
– Compliance-riskien arviointi
– Politiikat ja toimintatavat
– Koulutus ja viestintä
– Compliance-rikkomusten ilmoitus- ja käsittelymekanismit
– Seuraamukset
– Valvonta ja auditointi

11:45 Lounas

12:45 Korruption tunnusmerkit lain näkökulmasta
Markus Kokko
, AA, Partner, Asianajotoimisto Borenius Oy
– Miten tunnistaa korruption erilaiset muodot eri tilanteissa
– Case-esimerkkejä

13:20 Korruptioriskin hallinta osana compliance-ohjelmia
Hanna Laakso
, Councel, Asianajotoimisto Borenius Oy
– Miten rakentaa organisaatioon toimintamalli korruptioriskien hallintaan
– Case-esimerkkejä

14:00 Kahvitauko

14:20 Ajankohtaista compliance-ohjelmissa: Tietosuoja
Samuli Simojoki
, AA, Partner, Asianajotoimisto Borenius Oy
– Mitä muutoksia EU-sääntely tuo yritysten tietosuojavaatimuksiin?
– Miten tietosuojalainsäädäntö on huomioitava eettisten raportointikanavien (whistleblowing) suunnittelussa ja käyttöönotossa?
– Työntekijöiden tekninen seuranta osana riskienhallintaa

15:30 Koulutus päättyy

Tarjoilut:
Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi

—————————————————————————————-

Koulutuspaikka:
Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki
Voit osallistua myös verkon välityksellä.

Aika:
21.09.2017

Hinta:
Lähikoulutus 740 eur
+ alv 24 %/hlö
Webinaari 690 eur + alv 24% / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 eur + alv 24% / osallistuja

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton jäsenen etu -20 %
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää.)

Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.