Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Uusi tietosuoja-asetus – tietosuojasääntelyn uudistus (1/2 pv)

EU:n tietosuoja-asetus tulee yhdenmukaistamaan eurooppalaista tietosuojasääntelyä. Asetus astuu voimaan uusine velvoitteineen ja sanktioineen 25.5.2018. Asetuksen tulevat vaatimukset kannat-taa huomioida toiminnan kehittämisessä jo nyt. Koulutus antaa organisaatioille suosituksia ja tietoa asetuksen tuomista muutoksista siten, että muutoksiin valmistautuminen voidaan käynnistää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tulevia uudistuksia ovat muun muassa yksilön oikeuksien vahvistuminen sekä merkittävät hallinnolliset seuraamukset. Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille uusia velvollisuuksia ja vastuita. Palveluntarjoajat tulevat asetuksen myötä selkeästi sääntelyn piiriin. Uusia velvollisuuksia ovat esimerkiksi tietosuojavastaavan nimeäminen sekä tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen.

Miten asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä? Mitä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjälle ja palveluntarjoajalle asetetaan? Tervetuloa kuulemaan tietosuojan tulevista muutoksista sekä siitä miten muutoksiin on syytä valmistautua!


OHJELMA klo 09.00–12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Koulutus päättyy klo 12.00

KOULUTUKSEN AIHEALUEET:
Uudistuksen tausta ja tavoitteet
Henkilötiedon käsittelyn elinkaari
15 ohjetta hyvään henkilötietojen käsittelytapaan
10 asiaa, jotka jokaisen tulisi tietää uudesta asetuksesta
Miten uusiin vaatimuksiin tulee valmistautua?

———————————-

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta

Aika:
08.12.2017

Hinta:
350 eur
+ alv

[Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.