Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Arkistoinnin perusteet

Koulutuksessa käsitellään arkistointiin liittyviä kysymyksiä perusteista lähtien. Koulutuksessa käydään läpi myös asiakirjojen merkitystä tiedonhallinnan kysymyksissä.
Miten arkistotoimi toimii ja mitä uutta arkistoasioissa on meneillään?
Arkistointiin ja tietojen säilymisen kysymykset ovat julkisella sektorilla tärkeitä koko toiminnan näkökulmasta. Koulutuksessa pohditaan arkistoinnin keskeisiä tehtäviä ja hyviä käytäntöjä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva asiakirjahallinnan perusasioista mm. asiakirjahallinnasta ja arkistotoimesta.
Miten arkistoimi sijoittuu osaksi toimintaa esim. tietohallintoa?
Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä sekä keskustellaan tiedonhallinnan ja -ohjauksen merkitystä: miten pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kanssa menetellään?

Koulutus on tarkoitettu kaikille erilaisissa arkistoinnin ja asiakirjahallinnon parissa työskenteleville julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Koulutus soveltuu myös viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen asiakirjojen arvonmäärityksestä ja seulonnasta vastaaville henkilöille.

Kouluttaja:
Yritysarkkitehti Jarkko Koivuniemi, Rapu Training Oy


Ohjelma
Klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Sisältö:
– Keskeinen ja uudistunut lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset
– Tiedonhallinta ja arkistotoimi
– Arkistoinnin aloittaminen tai päivitys?
– Nykytila
– Arkistonmuodostaja
– Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS)
– Tiedonohjaussuunnitelma (TOS)
– Mitä arkistointiin kuuluu?
– Rekisteröinti
– Määritykset ja seulonta
– Säilyvyyden turvaaminen
– Hävittäminen
– Tietoturvallisuus
– Tietosuoja ja elinkaari kysymykset
– Asianhallinta
– Asiakirjojen säilytysajat ja käytettävyys
– Vinkkejä organisaation arkistointiin
– Asiakirjojen säilytys ja säilytysajat, tulkintaa?
– Säilytystavat ja -välineet
– Millainen on turvallinen säilytyspaikka?
– Sähköinen arkistointi
– SÄHKE
– luvanhaku
– Eri arkistojen roolit: kansallisarkisto, maakunta-arkisto ja yhdistysarkistot

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
22.04.2021, klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.