Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Design thinking HR:n työkaluna (1 pv)

Käyttäjälähtöisiä, innovatiivisia palveluita muotoiluajattelun avulla!

Opi kaikki olennainen design thinking -menetelmistä, joiden avulla voit muotoilla HR:n palvelut ja toimintatavat palvelemaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Tuntuuko koskaan siltä, että HR:n prosessit ja palvelut eivät puhuttele käyttäjiä, että tärkeät HR-teemat jäävät aina muiden asioiden jalkoihin tai että ponnistelusi eivät tuota toivottua tulosta tai auta ratkaisemaan käyttäjien monimutkaisia ongelmia?

Design thinking HR:n työkaluna -koulutuksessa opit kehittämään innovatiivisia ja käyttäjälähtöisiä HR-prosesseja ja palveluita, jotka varmasti tuottavat tulosta.

Design thinking ammentaa muotoilun periaatteista ja menetelmistä. Se lähtee liikkeelle käyttäjien ja sidosryhmien tarpeiden syvällisestä, empaattisesta ymmärryksestä. Se auttaa tunnistamaan käyttäjien aitoja, usein sanoittamattomia ongelmia, etsimään niihin luovia ratkaisuja ja varmistamaan ratkaisujen toimivuus kokeilujen avulla.

Koulutuspäivän aikana perehdymme design thinkingiin teorian tasolla, mutta ennen kaikkea kokeilemme menetelmiä käytännössä, oppien samalla soveltamaan niitä omassa työyhteisössä.

”Self-identified high-performing companies are three to four times more likely than their competitors to be applying design thinking to their people practices. Clearly, design thinking is emerging as a best practice for leading companies and innovative HR organizations.” Deloitte Global Human Capital Trends 2016


Koulutuksen hyödyt

 • Opit ymmärtämään muotoiluprosessia ja -menetelmiä ja hyödyntämään niitä työssäsi.
 • Ymmärrät millaisilla keinoilla työntekijöiden ja sidosryhmien tarpeisiin voi perehtyä syvällisesti.
 • Osaat kehittää innovatiivisia palveluita ja prosesseja työntekijöiden tarpeista lähtien.
 • Olet tehokkaampi kehitysprojektien läpiviemisessä ja jatkuvassa parantamisessa.

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille HR-ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään toimintaa käyttäjälähtöisesti.


Paula HelleKouluttaja

Paula Helle on intohimoinen organisaatioiden kehittäjä sekä muutosten, henkilöstön kehittämisen ja viestinnän asiantuntija. Paulalla on pitkä historia erilaisista muutosten johtamiseen ja viestintään liittyvistä tehtävistä eri toimialoilta. Yritysten ja niiden henkilöstön tukeminen strategisissa muutoksissa ja toimialan sekä koko työelämän murroksessa on kerryttänyt laajan ymmärryksen ja osaamisen niin organisaatio- kuin yksilötason tarpeista ja työkaluista erilaisissa muutostilanteissa. Paula on toiminut myös henkilöstön kehittämisen tehtävissä ja tuntee HR:n toimintatapoja.

Paula toimii työpäivämuotoilijana ja auttaa yksilöitä ja organisaatioita ymmärtämään työn murrosta ja muotoilemaan työpäivistään ja työuristaan merkityksellisiä ja vaikuttavia. Paulalla on laaja ymmärrys design thinking -menetelmistä ja käytännön kokemusta niiden soveltamisesta erilaisiin tarpeisiin.

Paula on kokenut kouluttaja ja valmentaja, jonka innostava, käytännönläheinen ja ymmärrettävä tyyli takaa vaikuttavuuden. Koulutukseltaan Paula on filosofian maisteri.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Johdatus design thinkingiin

 • Mitä on design thinking?
 • Miksi muotoilun opit soveltuvat hyvin HR:n palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen?
 • Muotoiluprosessi ja sen keskeiset periaatteet
 • Mitä kompastuskiviä kannattaa välttää?

Tutkimusvaihe – tarpeiden ymmärtäminen

 • Mikä on tutkimusvaiheen merkitys muotoilussa ja käyttäjien tarpeiden ymmärtämisessä?
 • Millaisia tutkimusvaiheen taitoja ja työkaluja HR-ammattilaiset voivat käyttää?
 • Käytännön harjoituksia

Tauko

Määritysvaihe – oikeaa ongelmaa etsimässä

 • Mikä on määritysvaiheen merkitys muotoilussa?
 • Millaisia määritysvaiheen taitoja ja työkaluja HR-ammattilaiset voivat hyödyntää?
 • Käytännön harjoituksia

11.30 – 12.15 Lounas

Ideointivaihe – uusia ratkaisuja luovalla ajattelulla

 • Mikä on ideoinnin merkitys muotoilussa?
 • Millaisilla taidoilla ja työkaluilla voidaan luoda innovatiivisia HR-palveluita?
 • Käytännön harjoituksia

Iltapäiväkahvi

Prototyyppien suunnittelu – testaamalla toimivia ratkaisuja

 • Mikä on prototyyppien merkitys muotoilussa?
 • Millaisilla taidoilla ja työkaluilla HR voi varmistaa ratkaisujen toimivuuden?
 • Käytännön harjoituksia

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ajankohta: 19.4.2018

Osallistumismaksu: 597 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset: Kaksi tai useampi samasta organisaatiosta 557 euroa/hlö


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.