Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Digiajan markkinoinnin johtaminen (6 pv)

Kanavakohtaisista ratkaisuista asiakaslähtöiseen vaikuttamiseen

Digitaalisessa maailmassa myynnin ja markkinoinnin yhteistyö korostuu – ne tarvitsevat toinen toisiaan entistä tiiviimmin. Nopeassa muutoksessa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa uudistumista, rohkeutta ja johtamista. Onnistunut markkinointi maksaa itsensä takaisin ja näkyy tuottona viivan alla.

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelma antaa kattavan ymmärryksen digitaalisen markkinoinnin tekemiseen sekä markkinoinnin kokonaiskuvan rakentamiseen ja johtamiseen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden irrottautua hetkeksi analytiikkatyökalujen ja sähköpostin tuijottamisesta ja tulla pohtimaan markkinoinnin nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden ja muiden markkinoinnin ammattilaisten kanssa.

Ohjelmassa rakennetaan ymmärrystä markkinoinnin ja myynnin kokonaiskuvasta, jossa digitaalisen ja perinteisen markkinoinnin käytännöt integroidaan toisiinsa tukemaan liiketoiminnan tavoitteita ja yrityksen strategiaa.

Ohjelma käsittelee digitaaliseen markkinointiin liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä strategisella että käytännön tasolla. Ohjelman kouluttajat tarjoavat huipputason oppimiskokemuksen ajankohtaisella tietotaidollaan ja pitkän linjan kokemuksellaan.

– Yhdistelmä uusinta akateemista tietoa ja kokeneiden tekijöiden osaamista digitaalisen markkinoinnin trendeistä
– Projektityöstä suoraa vaikuttavuutta digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuteen
– Kokonaiskuvan ymmärrystä ja käytännön työkaluja digitaaliseen markkinointiin


Kysyimme markkinoinnin ammattilaisilta
Kysyimme Facebookissa Markkinointikollektiivi-ryhmän jäseniltä markkinoinnin ammattilaisten koulutustarpeista ja käytimme saatuja vastauksia ohjelman kehittämiseen.


Koulutuksen hyödyt
Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelmasta organisaatioon saadaan alan uusinta, akateemista tutkimustietoa ja tuoreinta bisnesmaailman käytännön osaamista parhaiden, muissa organisaatioissa testattujen, käytänteiden muodossa. Koulutuksen aikana työntekijä ratkaisee projektityön avulla organisaation digitaalisen markkinoinnin haasteita huippuammattilaisten ohjauksessa.

– Kehität osaamistasi ja rakennat organisaatioosi markkinoinnin kokonaiskuvaa, joka näkyy parempana asiakkuuksien hallintana ja myynnin kasvamisena
– Saat käytännön työkaluja ja opit kehittämään tulevaisuuteen katsovaa strategisen tason markkinointiajattelua
– Opit tehokkaammin linkittämään digitaalisen markkinoinnin muuhun liiketoimintaan ja strategisiin tavoitteisiin sekä vakuuttamaan muut omasta tekemisestäsi
– Opit hyödyntämään digitaalisen markkinoinnin tuomia lisämahdollisuuksia oman organisaatiosi käyttöön tehokkaalla, tuloksellisella ja järkevällä tavalla
– Lisäät osaamistasi markkinoinnin suorituskyvyn mittaamisesta ja saat käyttöösi analytiikkaan liittyviä parhaita toimintatapoja


Kenelle?
Ohjelma on tarkoitettu myynnin, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän käytännön tekijöille, jotka haluavat kasvattaa strategista osaamistaan sekä oppia rakentamaan ja johtamaan toimivaa myynnin ja markkinoinnin koneistoa.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat jo työskennelleet digitaalisen markkinoinnin parissa, mutta eivät ole vielä aiheen syväosaajia. Koulutuksessa markkinointia käsitellään niin taktisella, kuin strategisellakin tasolla. Osallistuja voi työskennellä esimerkiksi markkinointipäällikkönä, viestintäpäällikkönä tai markkinoinnin asiantuntijana.OHJELMA

Ohjelman sisällön ytimessä ovat asiakaskokemus sekä markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen. Osallistujat syventyvät asiakaslähtöisestä näkökulmasta markkinointiin ja arvonluontiin, digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuteen ja kanavastrategioihin. Lisäksi käsitellään sisällöntuotantoa ja brändäämistä osana liiketoiminnan tavoitteita sekä markkinoinnin kokonaisvaltaista johtamista.

Ohjelmaan kuuluu koko ohjelman kestävä projektityö, joka liittyy läheisesti osallistujan organisaation konkreettiseen kehittämistarpeeseen. Ohjeet työhön annetaan ennen koulutuksen alkua ja työt esitellään viimeisenä koulutuspäivänä. Projektityöt ovat alan kokeneen ammattilaisen osittain ohjaamia.

Rakenne
– Neljä lähipäivää ja kaksi webinaaria Osallistut viiteen jaksoon digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista teemoista
– Projektityö Työstät sinua ja organisaatiotasi hyödyttävää projektia koko ohjelman ajan
– Parhaita käytäntöjä tosielämän case-esimerkeistä Opit työssäsi sovellettavia uusia työkaluja ja metodeja


Koulutusjaksot:

29.10.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Asiakaslähtöisyys markkinoinnissa

Ohjelman aloituspäivässä käsittelemme markkinoinnin nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia. Osallistuja saa yleiskäsityksen tämän hetken trendeistä ja siitä miten digitaalisia työkaluja voi hyödyntää markkinoinnissa, mihin markkinoijan kannattaa asiantuntijana panostaa sekä myös kriittistä näkökulmaa teemaan. Päivän aikana käymme läpi arvonluontia asiakaslähtöisesti ja digitaalisin keinoin sekä sitä, miten markkinoinnin kuuluu toimia liiketoimintalähtöisesti myynnin ja markkinoinnin moottorina.

Kouluttaja:
KTT Juho-Petteri Huhtala, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

—-

30.10.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Tuloksellinen markkinointi

Jakson aikana käymme läpi markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamista eri konteksteissa ja kytkettynä liiketoiminnan tavoitteisiin. Käymme läpi yleisimpiä työkaluja ja tavoiteasetantaa sekä käytännön esimerkkejä onnistuneista asiakaskampanjoista.

Kouluttaja:
Arto Hasu
, CDO, Dentsu Aegis Network Oy

—-

04. ja 07.11.2019
Webinaari
Kanavakohtaiset strategiat

Webinaari: Inbound- ja outbound-markkinoinnin suhde
Jaksolla käsitellään inbound- ja outbound-markkinoinnin yhteispeliä ja suhdetta. Tämän lisäksi käsitellään sosiaalisen median hyödyntämistä ja niihin kohdistuvan strategian laatimista käytännön harjoituksin.

Webinaari: Omnichannel-markkinointi
Tässä webinaarissa käsittelemme useiden samanaikaisten kanavien parasta hyödyntämistä eri kohderyhmiä ajatellen. Oleellisena teemana ovat myös resurssien käyttö ja eri medioiden keskinäiset suhteet.

Kouluttaja:
Jonna Muurinen
, toimitusjohtaja, Kuulu Oy

—-

12.11.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Brändi, tarina ja sisällöntuotanto

Asiakaskokemus eli brändisuhde syntyy tänä päivänä monenlaisissa kanavissa ja monin eri tavoin. Keskeistä suhteen syntymisessä ovat konkreettiset ja samaistuttavat tarinat, joiden pitäisi uusiutua ajassa ja heijastella asiakastarvetta. Tällä jaksolla käsittelemme sitä, miten bränditarinoita voi rakentaa sisällöntuotannon kautta. Hyvä tarina myy kohderyhmälleen, ja jakson tavoitteena on, että osallistujalla on työkalut tarinan tunnistamiseen ja sen esiin tuomiseen halutulla tavalla. Jaksolla painotetaan suunnitelmallisuutta ja tuloksellisuutta ja brändin merkitystä sisällöntuotannossa.

—-

03.12.2019
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Markkinoinnin johtaminen ja projektitöiden esittely

Ohjelman viimeisenä päivänä ”tarina” kootaan yhteen alan pitkän linjan konkarin johdolla. Menestyminen markkinoinnissa digiaikana vaatii jatkuvaa uudistumista, rohkeutta ja positiivista asennetta ja ennen kaikkea kykyä johtaa muutosta. Päivän aikana osallistujat esittelevät myös omat projektityönsä. Tarkoituksena on saada kehitysideoita muilta osallistujilta oman organisaation käytäntöihin ja omaan tekemiseen.

Kouluttaja:
Juha Blomster
, Executive in Residence, Aalto-yliopisto

—————————-

Koulutuspaikka:
Täsm. myöh. – Helsinki

Ajankohta:
29.10.-03.12.2019

Hinta:
2 950 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 01.10.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.