Infor järjestää nyt koulutuksen:

Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma (7 pv)

Vahvista osaamistasi digitaalisen viestinnän asiantuntijana. Näkemystä, kokemusta, tietoja ja taitoa digitaalisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

#digiloikka #digistrategia #löydettävyys #yhteisöt #sisällöntuotanto #markkinointi #some #projektit #uudistuminen

Tästä ohjelmasta hyötyy myös maksaja. Pääset viemään ja kehittämään oman yhteisösi digistrategiaa uudelle tasolle.

”Tarkoituksenani oli päivittää digitaalisen viestinnän tasoni tähän päivään, ja se onnistui mainiosti. Ohjelma oli todella kattava, monipuolinen ja mielenkiintoinen.”
“Projektityö mahdollisti oman osaamisen esille tuomisen tiimilleni.”
”Koulutus antoi kattavan kuvan tämän päivän digitaaliseen viestintään, mutta valotti myös tulevaa.”


Kouluttajat
Jenni Eromäki

Kouluttajana toimii Via Juridica Oy:n perustaja Jenni Eromäki. Hänellä on oikeustieteellinen loppututkinto (OTM Helsingin yliopisto 2003) sekä jatkotutkinto kansainvälisestä kauppaoikeudesta (LL.M. Vrije Universiteit Amsterdam 2006). Tutkintoa täydentää kymmenen vuoden työkokemus liikejuridiikasta mm. F-Secure Oyj:ssä, Aalto-yliopistossa ja asianajotoimistoissa. Jenni Eromäen erikoisosaamista on sopimusoikeus, IPR-oikeus sekä markkinointijuridiikka.

Sebastian Greger
Sebastian Greger on itsenäinen konsultti, jolla on vuosikymmenen kokemus digitaalisten palveluiden suunnittelusta. Aiemmin Suomen tunnetuimmissa digitoimistoissa työskennellyt muotoilija on luonut konsepteja ja käyttöliittymiä niin pienille ja suurille yrityksille kuin julkishallinnollekin. Työssään Sebastian tutkii digitaalisten tuotteiden ja palveluiden roolia ihmisten elämässä ja toimii ”käyttäjien puolestapuhujana” suunnitteluprojekteissa.

Antti Leino
Digital Director, GroupM
Kouluttaja Antti Leinolla on 18 vuoden monipuolinen kokemus digitaalisten palvelujen ja viestinnän konsepti- ja sisältösuunnittelusta, toteutuksesta sekä palvelujen käytäntöön viemisestä. Antti on työskennellyt niin isojen kansainvälisten kuin kotimaisten yleishyödyllisten organisaatioiden parissa. Häneltä on ilmestynyt kolme digitaalista markkinointia ja viestintää käsittelevää kirjaa, viimeisimpänä “Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet” (Infor 2012).

Aki-Ville Pöykiö
Suunnittelujohtaja, Exove Oy
Aki-Ville vastaa asiakkaiden tarpeiden saattamisesta tekniseksi toteutukseksi ja lopulta julkaisukelpoiseksi Internet-palveluksi. Hänelle on kertynyt yli kymmenen vuoden uran aikana laaja digitaalisen median ja viestinnän tuntemus sekä teknisten järjestelmien että ihmisten toiminnan suhteen. Aki-Ville on työskennellyt sanomalehdessä, mainostoimistossa, suunnittelutoimistossa ja nyt teknologiayrityksessä, joten hän tuntee tarpeet ja haasteet useista eri näkökulmista.

Mikko Yli-Erkkilä
Mikko Yli-Erkkilä on viestinnän, markkinoinnin ja myynnin asiantuntija. Tulos Helsingin hakukoneoptimointitiimissä hän keskittyy parantamaan asiakkaiden nettisivujen käytettävyyttä ja löydettävyyttä hakukoneoptimoinnin toimenpitein. Erityisesti hän keskittyy selkeisiin ja toimiviin – löydettäviin – sisältöihin.

Aikaisemmin Mikko on työskennellyt mm. koulutusyrityksessä markkinoinnin ja myynnin vetäjänä sekä markkinointitoimistossa projektipäällikkönä. Hän yhdistää sujuvasti asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet käytännön viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteiksi.

Hyödyt ja tavoitteet
– tiedät, miten tuet organisaation strategiaa digitaalisella viestinnällä
– saat näkemyksen digitaalisen viestinnän nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä
– opit hyödyntämään sosiaalisen median keinoja viestinnässä ja markkinoinnissa
– ymmärrät, miten eri kohderyhmiin vaikutetaan
– kuulet mobiilin mahdollisuuksista
– ymmärrät mitä kaikkea verkkotekniikka mahdollistaa
– tiedät, milloin ja miten verkkopalveluja kannattaa uudistaa
– opit hyödyntämään hakukoneoptimointia ja -markkinointia
– tunnet verkon tietoturvakysymykset ja osaat ottaa ne huomioon
– voit hyödyntää koulutusohjelman asiantuntija- ja kollegaverkostoa.

Digitaalisen viestinnän koulutus sopii sinulle, joka kehität verkkopalvelua tai sen osaa, kampanjasivustoa, intranettia tai extranettia. Haluat päivittää tietosi ja taitosi vastaamaan ajan vaatimuksia.

Tittelisi voi olla esimerkiksi:
– tiedottaja tai viestinnän suunnittelija/päällikkö
– markkinointisuunnittelija, -koordinaattori tai -päällikkö
– projektipäällikkö
– asiantuntija

Lähipäivät ja projektityö
Ohjelmaan sisältyy
lähipäivien lisäksi digitaalisen viestinnän ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä projektityö alan ammattilaisen ohjauksessa. Koulutuspäivät alkavat klo 08.30 aamukahvilla ja päättyvät klo 16.


OHJELMAN SISÄLTÖ

liiketoiminta#strategia#mittarit#digiprojektit

Digitaalisen toimintaympäristön kehityssuunnat ja mahdollisuudet
– päivityspaketti digitaalisen viestinnän tilasta 2016
– trendikatsaus
– sosiaaliset toimintamallit yrityksen sisällä ja ulkona
– SoLoMo (Social Local Mobile)
– laajennettu todellisuus (Augmented Reality)
– VR-viestintä (Virtual Reality, 360)

Digistrategia
– miten digistrategia tehdään?
– miten strategia toteutuu verkossa?
– miten digistrategiaa mitataan?

Ketterät ja digiprojektit
– Scrum-menetelmä verkkoprojektissa
– toimittajan ja asiakkaan vastuut projektissa

Mittaaminen, arviointi ja kuuntelu
– mitä mittaat? Kontakteja, arvoa vai laatua?
– sosiaalisen median mittaaminen
– kävijätutkimukset
– google analytics

käyttöliittymä#visuaalisuus#mobiili#tekniikka

Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
– käyttäjä suunnitteluprosessin keskiössä
– käyttäjän ja sisällön kohtaaminen
– tutkimusmenetelmät

Visuaalisuus digitaalisessa viestinnässä
– visuaalisuus somekanavissa (Pinterest, Instagram, Twitter)
– visuaalisuuden laatuun liittyvät vaatimukset
– visuaalisen suunnittelun brief ja ilmeen uudistusprojekti
– vrendikatsaus
– case-esimerkkejä: mikä on hyvää ja mikä huonoa visuaalisuutta?

Digitekniikan tietopaketti
– nettialustan valitseminen
– avoimen lähdekoodin mahdollisuudet
– pilvipalvelut

Mobiiliviestintä ja teknologia
– Mobile First -ajattelu suunnittelussa
– responsiivinen suunnittelu

sisältöstrategia#markkinointi#löydettävyys

Sisältöstrategia
– millainen on hyvä sisältöstrategia?
– miten sisältöstategiaa toteutetaan ja onnistumista mitataan

Löydettävyys verkossa
– hakukoneoptimointi (SEO) ja -markkinointi (SEMA)
– Google-ystävällinen verkkosisältö

Digitaalinen markkinointi
– digitaalisten kanavien monipuolinen hyödyntäminen markkinointiviestinnässä
– Inbound markkinointi
– markkinointiautomaatio
– digitaaliset palvelut markkinointivälineinä
– pikaviestintä, sijaintipalvelut, mobiilisovellukset (apsit)

sosiaalinen#työyhteisöviestintä

– sosiaalinen intranet – mikä se on ja miten siihen pitäisi suhtautua?
– sosiaaliset verkostot – mahdollisuudet ja haasteet
– yhteisöt sisäisen viestinnän pelikenttänä
– yhteisövastaavan rooli sisäisessä viestinnässä
– sosiaalinen verkosto vai intranet – Älä lyö ruuvia vasaralla

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Koulutuksessa teoria ja käytäntö kohtaavat
– vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
– workshopit
– aivoriihet
– ajankohtaiset caset

Oman työyhteisön digitaalisen viestinnän kehittämiseen liittyvä projektityö tuo opitun käytäntöön konkreettisella tavalla.

——————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki

Ajankohta:
DIKO 9: 29.-30.11.2016 | 17.-18.01.2017 | 13.-14.02.2017 | 07.04.2017

Hinta
4 350 eur
(+ alv. 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, projektityöohjauksen, oppimateriaalit sekä lounaat ja taukotarjoilut.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.