Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Esimieskoulutus – haastavat tilanteet esimiestyössä (2 pv)

Esimiestyöhön sisältyy paljon erilaisia ja erisävyisiä vuorovaikutustilanteita, jotka joskus saattavat tuntua uuvuttavilta ja jopa mahdottomilta.
 
Esimiehen ja keskijohdon työssä jaksamista ylläpidetään tiedostamalla omat voimavarat ja valmistautumalla erilaisiin haastaviin tilanteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen, sekä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen.
 
Esimiehet eivät kuitenkaan aina osaa informoida ja puhua työntekijöille asioista. Kun työntekijät purnaavat, esimiehet eivät löydä keinoja ratkaista tilannetta, vaan sulkeutuvat helposti huoneisiinsa tai vetoavat omiin kiireisiinsä. Kannustaminen ja kiitokset saattavat myös kiireen varjolla unohtua. Koulutuksessa käsitellään taitoja miten näistä haastavista tilanteista selvitään.
 
Koulutus soveltuu erityisesti esimiehille joilla on kokemusta esimiestyöstä, sekä jatkokoulutukseksi Uusi esimies – koulutuksen käyneille.
 

Kouluttaja:
VTM, psykoterapeutti Merja Vuorinen, Easy Living Oy
 

Ohjelma:
Klo 9.00–16.00 + / – 15 min. molempina päivinä
 

1. päivä

Mitä virkaa esimiehellä?

– Esimiestyön tehtäväkentän hahmotus
– Millainen on hyvä ja valmentava esimies
– Oman vahvan esimiesroolin rakentaminen: roolinvaihdokset

Valmistautuminen haasteellisiin tilanteisiin

– Tyypillisiä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haastavia tilanteita
– Ennakointi
– Stressin kohtaaminen ja sen hallinta
– Erilaisuuden kohtaaminen
– Erilaiset ihmiset johdettavina
– Onko olemassa hankalia ihmisiä?
– Haasteellisten tilanteiden valmistautumisen portaat

Ratkaisun avaimia

– Konfliktit työntekijöiden välillä
– Konfliktit työntekijöiden ja esimiesten välillä
– Muutostilanteet
– Omien epäonnistumisten myöntäminen
– Luvattomat poissaolot
– Ylentäminen ja vastuun vähentäminen
– Palkankorotuspyynnöt
– Siirrot ja työnkierto
– Juorut ja loukkaukset
– Uupuminen ja väsyminen
– Puuttuminen: varhaisen puuttumisen malli
 

2. päivä

Haasteena jaksaminen

– Esimiehen oma jaksaminen
– Työntekijän jaksaminen
– Työntekijän henkilökohtainen kriisi
– Mistä nähdään että voimavarat ovat vähäiset?
– Kokonaisvaltainen mittaaminen ja arviointi
– Oma kunto (henkinen ja fyysinen)
– Voimavarat kuntoon
– Miten olla ”aina” innostava ja toiveikas?

Johtamisfilosofian raamit

– Omat menestystekijät ja käyttäytymismallit
– Kehittämisen suunnat
– ”Antaa olla” -alueet

Tulevaisuuden haasteet

– Hiljainen tieto ja sen jääminen yrityksen käyttöön
– Asiantuntijuuden johtaminen
– Ikäjohtaminen: miten johtaa eri ikäisiä?
 

Koulutuspaikka:
Verkkoulutus

Ajankohta:
19.-20.11.2020

Hinta:
990 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.