Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Fasilitoinnin mestariksi – menetelmiä esimiestyöhön ja tiimien ohjaamiseen (2 pv)

Muutosten läpivientiä. Kehittämistä. Innostavia palavereja! Ryhmäkehityskeskusteluja. Suurten tai pienten ryhmien ohjaamista kohti tavoitteita? Tätä kaikkea opitaan Fasilitoinnin mestariksi kurssilla.

Meillä jokaisella on kokemuksia huonoista ryhmätilanteista – kokouksista, valmennuksista ja työpajoista, jotka eivät johtaneetkaan haluttuihin lopputuloksiin. Fasilitointi on taito, jota näissä tilanteissa olisi tarvittu. Fasilitointi on joukko työkaluja ja menetelmiä, joilla organisoidaan ja kannustetaan ihmisiä osallistumaan tavalla, joka johtaa haluttuihin tavoitteisiin. Fasilitoinnin avulla saat ryhmäsi menestymään.

Fasilitointi on onnistuneiden ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Se on muiden työn helpottamista tai auttaja. Fasilitointi on joukko työkaluja ja tekniikoita, joilla esimies saa ryhmänsä osallistumaan, aktivoitumaan motivoitumaan ja sitoutumaan. Hyvässä ryhmätilanteessa Fasilitoija antaa ryhmän löytää tien ja ratkaisun omatoimisesti.

Fasilitaattoriksi kutsutaan henkilöä, joka ohjaa ryhmän keskustelua ja helpottaa ryhmän toimintaa. Puolueeton fasilitaattori käyttää tehokkaita työkaluja ja menetelmiä, joilla hän auttaa ryhmää organisoitumaan, ideoimaan, tekemään päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia ja suunnittelemaan toimintaa. Usein ryhmätilanteissä esimies kiinnittää liikaa huomiota sisältöön, itse ryhmän ohjaaminen jää taustalle. Pahimmassa tapauksessa lopputulos on yhtä kuin esimiehen idea, koska muille jäsenille ei annettu mahdollisuutta osallistua.

Hyvän ja taitavan esimiehen ja johtajan ydinosaamiseen tulisi kuulua hyvät fasilitoinnin taidot, joita kehitetään jatkuvasti. Fasilitointi on jokaisen muutoksia eteenpäin vievän esimiehen ja asiantuntijan ydinosaamista! Jos esimerkiksi palavereista saadaan vaikkapa 25% enemmän irti, niin se säästää kaikkien voimavaroja. Hyvä ryhmätilanne on ”koukuttava”, ja niitä halutaan lisää. Kannattaa hallita menetelmät millä saada porukka innostuneesti mukaan yhä uudelleen ja uudelleen.

Tavoite:
Valmennuksen tavoitteena on, että osallistujat
– ymmärtävät, mitä fasilitointi on ja mitä hyötyä siitä on ryhmäprosessien ohjaamisessa
– tuntevat fasilitaattorin perustaidot
– osaavat käyttää fasilitoinnin menetelmiä
– oppivat keinoja käsitellä vaikeita ryhmätilanteita
– osaavat vahvistaa muutoksen toteutumista käytännössä
– oppivat ohjaamaan ryhmätilanteita esimerkiksi ryhmäkehityskeskusteluja

Kohderyhmä:
Valmennus on tarkoitettu kaikille esimiehille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille, jotka työssään ohjaavat tiimejä, prosesseja ja projekteja; suunnittelevat ja vievät muutoksia käytäntöön tai vetävät kehittämis-, innovaatio- tai ongelmanratkaisuprosesseja. Kurssi sopii erinomaisesti ”Uusi esimies” -kurssin käynneille jatkokurssiksi.

Toteutustapa
Kurssi on osallistava ja vuorovaikutteinen. Sen aikana osallistujat saavat käsityksen fasilitoinnista ryhmäprosessien ohjaamisessa, oppivat tuntemaan fasilitaattorin keskeisiä taitoja ja pääsevät konk-reettisesti kokeilemaan keskeisiä fasilitoinnin menetelmiä.

Hyvä fasilitaattori saa ryhmässä
– ihmiset innostumaan jo heti alusta lähtien
– ihmiset osallistumaan tilaisuuteen aktiivisesti; myös hiljaisemmat

Lisäksi fasilitaattori
– luo ilmapiirin, jossa kaikki ovat samanarvoisia – mahdollistaa onnistumisen
– luo palavereihin innostavan ilmapiirin
– osaa luoda palaveriin onnistuneen rakenteen
– osaa käyttää erilaisia palaveri- ja ryhmäharjoituksia tilanteissa kuin tilanteissa

KOULUTTAJA
Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja, Easy Living Oy


OHJELMA klo 09.00–16.00 molempina päivinä
• Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
• Lounas klo 12.00–13.00
• Iltapäiväkahvi klo 14.00
• Koulutus päättyy klo 16.00

1. päivä

MITÄ FASILITOINTI ON?
Virittäytyminen ja päivien tavoitteet
Peruskäsitteet
Koska fasiliotointia kannattaa käyttää
Fasilitoinnin suhde esimiestyöhön, mentorointiin ja valmennukseen
Luottamus – miten vahvistetaan luottamusta
Nopeat tavat virittää ryhmä

FASILITOINNIN LUONNE JA FASILITAATTORIN ROOLI
Fasiltaattorin käytännön taidot
Fasilsaattorin rooli
Mitä fasilitointi-prosessissa seurataan?
Kolmen (3) tien menetelmä saavuttaa lopputulos

ALOITUS JA LÄMMITTELUHARJOITUKSIA
Erilaisia ryhmämenetelmiä aloittaa tilai-suuksia (Cocktail-kutsut, Grape Cocktails ja Café-tyyppiset menetelmät; muut aktivaatiota, ruokkivat, virittävät menetelmät
Toiminnallisia aloitusharjoituksia
(ajatusten laajentaminen)
Keskittymistä ruokkivat lyhyet mielikuvaharjoitukset (kuuden sekunnin rauhoittuminen, mindfulness – tie tässä ja nyt -tilaan ja napista asiaa -metodi)

INNOVAATIOTEKNIIKAT
Ajattelun kaksi suuntaa
Seinätaulutekniikat
Lateraaliajattelu
Voimakenttäanalyysi –nopeutta analyysiin
Open Space – itseohjautuva menetelmä
Nelikentät työvälineenä –uutta ja vanhaa ja vanhan tuunaamista uudeksi Palaute ja tulokselliset palautemallit

2. päivä

MUUTOKSEN TYÖKALUJA
Ketterä malli
Strategian vieminen maaliin – strategisen suunnittelun paletti
Makea strategia -harjoitus – loistava harjoitus, joka on aina yhtä makean karkkinen
Sinisenmeren vieminen käytäntöön – sirkusta ajatteluun

TOIMINNALLISIA HARJOITUKSIA
Sisällä tapahtuvat harjoitukset (täyttyvät pellit – ohjaa ajatusten jakamiseen)
Ulkona tapahtuvat harjoitukset (dialogi-nen kävely, ongesta asiaa –yhteistyö on voimaa, solmujen avaamista)

ROOLIEN VAHVISTAMINEN
Sosiometriset lähestymiset (janat, kysymykset)
Pelit (vuorovaikutuspeli, kollektiivinen minäkuva)

AJAN HALLINNAN MENETELMÄT:
Kiireenkesytys
Jos olisi vähemmän kiirettä ja enemmän aikaa, niin…
Kiirehtijätyylit – omat kiirehaasteeni
Hyvinvointiosakepörssi
Tosiroolicocktail

——————————–

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza, Helsinki

Aika:
24.-25.05.2018

Hinta:
990 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.