Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Innovatiiviset julkiset hankinnat – mitä ne ovat? (1/2pv)

Koulutuksessa käsitellään 1.1.2017 voimaan tulleiden hankintalakien* mukaisia innovatiivisia hankintoja kokonaan uudenlaisena hankintakulttuurina, jonka kautta edistetään innovaatioita julkisissa hankinnoissa.

Innovatiivisen hankinnan kautta edistetään julkisten toimijoiden toiminnan, tuotteiden ja palvelujen laatua ja tehokkuutta tuomalla hankintayksikön (käyttäjien) tarpeisiin uudenlaisia, entistä parempia toimittajan ratkaisuja, mikä ilmenee esimerkiksi loppukäyttäjien saamana hyötynä.

Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää tarpeiden ja hankintojen määrittelyä yhteistyössä hankintayksiköiden, toimittajien ja loppukäyttäjien kanssa siten, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia toimittajien ratkaisuja.
Toimittajia hyödyttää se, että innovatiivisten julkisten hankintojen yhteydessä hankintayksikön tarpeeseen kehitetyt toimittajan ratkaisut auttavat toimittajia voittamaan uusia sopimuksia julkisella sektorilla ja kasvattamaan myyntiä yksityisellä sektorilla – myös kansainvälisesti.

Innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa on kyse parhaiden osaajien tuomisessa yhteen ratkaisemaan uusilla keinoilla asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita. – Tervetuloa mukaan!

*Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki, 1397/2016) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016).

Kouluttaja:
Kari Tossavainen, OTM, lakimies
Tossavainen & Metsävainio Oy

OHJELMA klo 9.00–12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

INNOVATIIVISET JULKISET HANKINNAT
Mitä hankintalaissa tarkoittavat innovaatio ja innovatiivinen hankinta
• määritelmiä, käsitteitä, tavoitteita
• uuden tuotteen ja palvelun hankinta
• esikaupallinen hankinta
Hankintalain innovaatiokumppanuus uutena hankintamenettelynä?
Miksi tehdä innovatiivisia hankintoja?
• perusteet, hyötyjä, haittoja, esteitä, työkaluja
Miten tekisin innovatiivisia hankintoja?
Hankintaprosessin eri vaiheet, keinoja, malleja, ohjeita
Miksi ja miten tarjoaisin innovatiivisiin hankintoihin ja osallistuisin niiden valmisteluun?
Koulutuksessa keskustellaan ja pohditaan yhdessä luennoitsijan johdolla innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamista sekä tilaajien että toimittajien näkökulmista

——-

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Aika:
16.05.2018

Hinta:
350 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.