Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Innovoinnin ja tuotekehityksen esteet – miten ne puretaan (1 pv)

Miksi asiantuntijanne pitävät upeita ideoita visusti vakan alla?
Miksi kehitysprojektit tahmaavat?
Tuntuuko sinusta, että yrityksenne tuskailee loputtoman kehityksen suossa?
Tuliko uusi tuotteenne myyntiorganisaatiolle ”puskan takaa”?
Ottiko kilpailijanne lakimies yhteyttä lanseerattuanne uuden tuotteen?


Innovaatioihin ja tuotekehitykseen liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat kaataa yrityksen. Ilman tuotekehitystä ei kuitenkaan markkinoilla pärjätä. Yritysten elinehto on saada innovatiivisia tuotteita markkinoille sujuvasti, riskit välttäen, yhteen hiileen puhaltaen.

Tämä koulutus antaa erinomaisen tietopaketin innovoinnin ja tuotekehityksen hallintaan.

Kenelle?
Koulutus sopii mainiosti tuotekehityksen parissa toimiville asiantuntijoille, kuten kehitysjohtajille, tuotekehitystiimien vetäjille ja avainasemassa toimiville tuotteiden kehittäjille. Näkökulmana on erityisesti teknologiatuotteiden kehittäminen, mutta kurssin anti soveltuu hyvin myös softa- ja palvelukehitykseen.

Koulutuksen anti pohjautuu käytännön kokemuksiin suurten organisaatioiden ja pienten yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoiminnasta. Startup-yrityksille kurssi antaa kattavan tietopaketin tuotekehitystoiminnan karikoiden välttämisestä yritystoiminnan alussa. Vakiintuneet yritykset saavat hyödyllistä tietoa innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan tehokkaasta organisoinnista ja sujuvoittamisesta.

Kouluttaja
Asiantuntijana toimii Tkt Erkki Räsänen. Hän toimii nykyisin teknologiayritys Langis Oy:n toimitusjohtajana ja Ecitec Oy:ssä kouluttajana. Erkki on toiminut aiemmalla työurallaan teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystiimien vetäjänä. Hänellä on vankkaa kokemusta ja näkemystä siitä, miten tuotekehitysprojektit saadaan onnistumaan ja miksi ne usein epäonnistuvat. Erkillä on taito kiteyttää laajoja asiakokonaisuuksia, ja hän on kouluttajana selkeä ja suorapuheinen.OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00 Koulutus alkaa
11:30 – 12:15 Lounas
14:00 – 14:15 Kahvi
16:00 Koulutus päättyy


SISÄLTÖ

Johdanto
– Mitä innovaatiot ovat? Mitä tarkoittavat radikaali ja asteittainen innovaatio? Onnistunut tuotekehitys alkaa innovaation tunnistamisesta.
– Tuotekehitys on yhtäläisesti tuotteistusta, kehitystä ja riskienhallintaa. Yhdenkin elementin puuttuminen tuhoaa tuotekehityksen.
– Tuotekehityksen osaaminen erottaa voittajat häviäjistä.

Lailliset näkökulmat ja vastuut
– Yrityksen IPR- ja tuotevastuut – toiminnan suurimmat riskit?
– Innovaatioiden suojauksen tärkeimmät periaatteet ja käytännöt; mitä näistä tulee ehdottomasti tietää.
– Lailliset vastuut ja käytännöt, kun uusi tuote lanseerataan markkinoille.
– Tuotteita ja palveluita koskevat vastuut yritysten välisessä yhteistyössä.
– Avoimet innovaatiot, avoin teknologia; edut ja haitat.

Innovaatioiden arviointi
– Tuotteisiin ja tuotekehitykseen liittyvien riskien arvioinnin ja hallinnan käytännöt.
– Miten arvioida innovaatioita ja valita niistä soveltuvimmat kehitykseen?
– Vaatimusmäärittely on hyvä olla arvioinnin tukena, miten vaatimusmäärittely saadaan aikaan radikaalille innovaatiolle?
– Miten testata innovaation elinvoimaa tuotteena jo ennen tuotekehityksen alkua? Mitä tarkoittavat pretotyyppaus ja minimituote?
– Asiakkaiden ja kohderyhmien osallistaminen innovaatioiden arviointiin ja kehitykseen.
– Suuri osa ideoista menee nopeasti hylkyyn, mitä hylätyille ideoille ja innovaatioille tulisi tehdä?

Tuotekehitysprojektit
– Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty; tuotteistuksen, kehityksen ja riskienhallinnan merkitys tuotekehitysprojektin onnistumiselle.
– Projektitiimi ja sen jäsenten roolit projektinhallinnan kannalta.
– Tuotekehitysprojektien johtamisen ja ohjaamisen parhaat käytännöt.
– Tuotekehitysprojektin epäonnistuminen; minkälaisia merkkejä on nähtävissä, milloin ja miten tilanteeseen on puututtava, onko tilanne korjattavissa. Miten projekti lopetetaan hallitusti?

Tuotekehitysprosessit
– Tuotekehitysprojektien ja -prosessien välinen suhde.
– Mitä ovat tuotekehitysprosessit ja miten niitä toteutetaan?
– Tuotekehitysprosessin elementit; mitä kehitysprosessiin tulee vähintään kuulua, milloin prosessi on liian raskas?
– Agile & Phase-Gate -prosessit; hyviä malleja molemmat, mutta mihin tarkoitukseen nämä parhaiten sopivat? Mihin nämä eivät sovellu?
– Uudet (radikaalit) vs. asteittaiset innovaatiot; miksi tarvitaan erilaiset prosessit?
– Miten osallistaa asiakkaat prosessin eri vaiheissa?
– Miten ja miksi hyvätkin innovaatiot usein hiipuvat? Prosessin merkitys onnistumisen ja epäonnistumisen näkökulmista.

Innovation Management (IM)
– Keskeinen periaate IM:ssä; organisaation innovatiivisuuden valjastaminen jatkuvan muutoksen voimavaraksi.
– Miten hallita ja ylläpitää jatkuvaa innovointia, miten valita parhaat käytännöt, ja miten motivoida innovaattoreita?
– Innovaatiotoiminnan mittaaminen johtamisen näkökulmasta.
– IM-prosessit ja työkalut; hyödyt ja sudenkuopat.

Yhteenveto kurssin annista ja loppukeskustelu


—————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Plaza Hotel, Mikonkatu 23, Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 12.12.2018

Hinta:
697 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvit.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia: 657 euroa /hlö + alv 24 %.
– Kysy myös tarjousta isommalle ryhmälle (väh. 3 hlöä): Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo@ratekoulutus.fi, p. 041 5106466

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.