Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Julkiset hankinnat – tarjouksen laatiminen (1 pv)

Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!
Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja kulkuun.
Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen, miten voit välttää tarjoajien tavallisimmat virheet.

Kouluttajat:
OTM, asiantuntija Eeva Kiviniemi /
Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta /
OTM, asiantuntija Eeva Tiainen /
OTM, asiantuntija Mirjam Salomäki /
HTK, asiantuntija Jesse Hakkarainen,
PTCServices Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

HANKINTALAIN PÄÄKOHDAT
Lain keskeiset asiat ja muutokset 2017
Millaiset hankinnat täytyy hankintalain mukaan kilpailuttaa?
Mistä saan tietoa käynnistyvistä kilpailutuksista

MITEN TARJOAJA VOI VAIKUTTAA HANKINTAAN?

Markkinakartoitukset
Kysymys-vastaus-vaihe
Neuvottelumenettely

TARJOUKSEN TEKEMINEN
Mistä tarjouksen tekemisessä kannattaa lähteä liikkeelle?
Soveltuvuusvaatimukset eli yritystä koskevat vaatimukset
Miten reagoin liian tiukkaan tai mahdottomaan vaatimukseen
Yrityksen poissulkeminen puutuvan soveltuvuuden vuoksi
Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset
Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen?
Ympäristömerkit, standardit, tuotemerkit – mitä tilaaja saa vaatia?
Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?
Vertailuperusteet
Miten optimoin vertailussa menestymisen?
Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vertailuperusteeseen?
Sopimusehtojen merkitys tarjousvaiheessa
Julkissektorin vakiosopimusehdot haltuun
Tarjouspyynnön sopimusehdot vs. yrityksen omat vakioehdot
Vältä sudenkuopat: Yleisimmät virheet tarjouksessa

TARJOAJAN OIKEUDET TARJOUKSEN JÄTTÄMISEN JÄLKEEN

Miten hankintayksikkö käsittelee tarjoukset?
Miten tarjoukset vertaillaan?
Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailusta

MITEN HAEN MUUTOSTA

Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
Mitä valituksesta voi seurata?
Liikesalaisuuksien suojaaminen: Milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?

———

Koulutuspaikka:

Crowne Plaza, Helsinki

Aika:
29.05.2018

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.