Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Julkisten hankintojen ABC (2pv)

Julkisen hankintaprosessin läpivienti sekä tarjouksen laatiminen tarjouskilpailuun saattaa usein tuntua haastavalta ja paljon aikaa vievältä. Lisähaasteensa kilpailuttamiseen ja tarjouskilpailuun osallistumiseen tuo vuoden alussa voimaan astunut uusi hankintalaki ja sen sisältämät uudet määräykset ja säännökset. Julkisia hankintoja sääntelevä hankintalaki ei suinkaan aina anna suoria vastauksia käytännössä syntyviin kysymyksiin vaan lain säännöksiä on tulkittava myös oikeuskäytännön valossa.

Kahden päivän koulutuksen tavoitteena on näyttää, miten hankintaprosessi voidaan toteuttaa alusta loppuun mahdollisimman tehokkaasti ja juridisesti kestävällä tavalla. Käytännönläheisessä koulutustilaisuudessamme opit välttämään hankintamenettelyn yleisimmät sudenkuopat. Koulutuksessa käymme läpi hankintaprosessin kokonaisuudessaan. Etenemme hankinnan suunnittelusta aina hankintapäätökseen ja hankintasopimukseen asti.

Kouluttajat:
KTM, asianajaja Marita Iskala (ent.Tapola)/
OTK, HTM, asianajaja Valtteri Nieminen /
OTM, lakimies Hanna-Mari Leppänen,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päivinä
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

ENSIMMÄISEN PÄIVÄN AIHEALUEET
Yleistä julkisista hankinnoista
-käsitteet ja periaatteet
-kynnysarvot ja ennakoidun arvon laskeminen
Hankinnan valmistelu
-markkinakartoitus
-tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun
Hankintailmoituksen laatiminen
Hankinnan kohteen määrittely ja hankinnan jakaminen osiin
Sopivan menettelyn valinta
Tarjouspyynnön laatiminen
Tarjoajan soveltuvuus
-pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
ESPD-lomake
-tarjoajan korjaavat toimenpiteet
-hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset
-referenssit

TOISEN PÄIVÄN AIHEALUEET
Tarjousten tarkastaminen
-tarjousten kielletty ja sallittu täydentäminen ja täsmentäminen
-poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta
Tarjousten vertailu
Hankintapäätöksen kirjoittaminen
Hankintasopimuksen tekeminen
-keskeiset sopimusehdot
-sallitut ja kielletyt sopimusmuutokset
Oikaisu- ja muutoksenhakukeinot
-hankintaoikaisu
-valitus markkinaoikeuteen
Hankintojen valvonta

——-

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza
Mannerheimintie 50
Helsinki

Aika:
06.-07.09.2018

Hinta:
990 eur
+ alv

[Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.