Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv)

Hankintasopimus on toimivan julkisen hankinnan ydin. Sopimuksen merkitys jää kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittää koko myöhempää yhteistyötä.

Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimuksen laatimisen reunaehdot, esitellään yleisesti noudatettavat sopimusehdot sekä suunnitellaan hankintasopimukselle ideaali rakenne. Miten sopimus kannattaa huomioida jo tarjouspyyntövaiheessa? Miten ongelmatilanteisiin voi varautua ennakolta? Saako sopimusta myöhemmin muuttaa? Perehdymme keskeisiin sopimusehtoihin ja sopimuksen seurantaan.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä. Päivä antaa valmiudet sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen sopimuksen laatimiseen julkisissa hankinnoissa. Koulutuksen sisällössä on huomioitu hankintalain uudistus 2017.

Kurssi sopii sekä hankintayksiköiden edustajille että julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille.

Otetaan yhdessä hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Kouluttajat:
Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta/
OTM, asiantuntija Sanna Kronström , PTCServices Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00


HANKINTASOPIMUS JULKISISSA HANKINNOISSA


LÄHTÖKOHDAT HYVÄLLE HANKINTASOPIMUKSELLE

Lainsäädännön reunaehdot
Yleiset sopimusehdot osana sopimuskokonaisuutta

JYSE 2014 Palvelut, JYSE 2014 Tavarat, JIT 2015 ja muut hankinnoissa yleisesti noudatettavat ehdot – mistä näissä on kyse?
Tilaajavastuulaki osana julkisia hankintoja

Miten sopimus huomioidaan tarjouspyyntövaiheessa?

Rakenteen ideaalimalli


SOPIMUKSEN SUUNNITTELU JA HALLINTA

Sopimuksen kohteen määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Tärkeimmät sopimusehdot

Miten varmistetaan kilpailutuksella saavutettu laatutaso sopimuskaudella?
Hinnanmuutoslausekkeet
IPR- ja salassapitoehdot – mitä näistä on hyvä tietää?
Sanktiot ja bonukset
Ongelmiin varautuminen jo ennakolta

Sopimuksen rakenne ja suhde yleisiin ehtoihin

PIENRYHMÄTYÖSKENTELYÄ


SOPIMUSMUUTOKSET

Voiko sopimuksesta vetäytyä?
Muutokset sopimuskauden aikana – ja varautuminen niihin

———

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

Aika:
24.01.2018

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.