Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kannustava palkitsemisjärjestelmä (1/2 pv)

Miten kannustinjärjestelmä toteutetaan niin, että voidaan palkita jo syistä eikä vasta seurauksista?

Aamupäivän mittainen koulutus kannustavan palkitsemisjärjestelmän kaapuun puetusta johtamis-, seuranta-, toiminnan ohjaus- ja kannustejärjestelmästä on suunnattu toimitus- ja toiminnanjohtajille sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta vastaaville.

Tutustumme niihin peruselementteihin, joiden avulla mihin tahansa työyhteisöön rakennetaan erityisesti kassavirtatavoitteiden saavuttamiseen kytketty, pitkäjänteisesti toimiva ja oikeudenmukaiseksi koettu läpinäkyvä ja ennakoitavissa oleva kannustinjärjestelmä. Saat eväitä myös siihen, miten olemassa olevaa palkitsemisjärjestelmää voidaan kehittää entistä toimivammaksi!

Kouluttaja:
LJK Riku Lehtinen, Strategic Accounting Oy

OHJELMA klo 9.00–12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

KÄSITELTÄVÄT AIHEET:

Mitä yhteisiä piirteitä on valtaosalla epäonnistuneista palkitsemisjärjestelmistä?

Millaisia rakenteellisia perusominaisuuksia on toimiviksi koetuissa palkitsemisjärjestelmissä?

Kuinka muutostarpeita, kuten sopeutuksia tai kasvua edesauttavat ominaisuudet rakennetaan osaksi palkitsemisjärjestelmiä?

Miten työyhteisön tavoitteet ymmärrettävimmin ja turvallisimmin mallinnetaan palkitsemisjärjestelmien rungoksi?

Kuinka kannustinjärjestelmän avulla tehdään silta nykyhetkestä tavoitteiden saavuttamiseen eli siihen, että ihmiset työyhteisössä saadaan toimimaan ja käyttäytymään odotetulla tavalla?

Miten mahdollinen odotusten toteutumista seuraava palkkiokertymä jaetaan eri henkilöstöryhmien ja lopulta yksittäisten työntekijöiden kesken siten, että kannustavuus, sitouttavuus ja oikeudenmukaisuuden kokeminen kulkevat käsi kädessä?

Miten tukitoimintojen (esim. taloushallinto, IT, kunnossapito, kiinteistöhuolto) henkilöstöä voidaan oikeudenmukaisesti palkita?

Minkälaisissa toimintaympäristöissä mistä tahansa erillisestä palkitsemisjärjestelmästä on enemmän haittaa kuin hyötyä?

Koulutukseen sisältyy osallistujille vapaasti jatkojalostettavaksi ja hyödynnettäväksi jäävä Power-Point-materiaali sekä LJK Riku Lehtisen kirjoittama e-kirja ”Vastuu”.

———

Koulutuspaikka:

Radisson Blu Seaside, Helsinki

Aika:
04.10.2018

Hinta:
350 eur + alv

Peruutusehdot:

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.