Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kannustinjärjestelmät (1/2 pv)

Toimitusjohtaja, esimies ja henkilöstövastaava sekä heitä tukeva talousammattilainen
Oletko ihmetellyt, mikseivät moderneimmatkaan johtamis- ja palkitsemismenetelmät aina johda tuloksiin siitäkään huolimatta, että niitä on toteuttamassa pätevä henkilökunta? Syynä voi olla kannustimien puute – mahdollisesti palkitsemisjärjestelmä, josta puuttuvat kannustinvaikutukset.
 
Jokaisella yrityksellä on visio – joko tietoinen tai tiedostamaton. Useimmilla on strategia, jonka avulla pyritään kohti tavoitteita. Vain aniharvalla työyhteisöllä on toimivat kannustimet päästä etukäteen asetettuihin tulostavoitteisiin.

Perinteinen autoritäärinen johtamis- ja palkitsemistapa perustuu harhaluuloon, jonka mukaan ihminen voisi hallita ja valvoa toista ihmistä sekä vaikuttaa toiseen palkintojen (tai rangaistusten) avulla. Jos johtajan täytyy palkita (tai rangaista) ihmisiä saadakseen heidät tekemään jotakin, kuka silloin todellisuudessa on kontrollin alaisena?

Voimme vaikuttaa toisiin ihmisiin! Vaikuttamisen katalyytteina toimivat ajattelua ja toimintaa edesauttavat kannustimet.

Nykyisissä aiempaa matalammissa hybridiorganisaatioissa ( = vähemmän esimiehiä ja enemmän yksilön vapautta) kannustinjärjestelmän perustana toimii parhaiten joukkuepeliä korostava, seuraukset huomioiva kassavirtatulos. Vasta sitten, kun tämä ”kokonaiskakku” saavutetaan, on kakun palojen leikkaamisen ja jakamisen vuoro. Toimiva kannustinjärjestelmä kattaa seurausten lisäksi myös syytekijät – joista kaikki lähtee.

Jos vastuun kantamisen edellyttämää valtaa siirtyy esimiestasolta kohti asiakasrajapinnassa tai toiminnassa työskenteleviä ihmisiä, täytyy henkilöstöllä olla vapauden lisäksi myös rohkeutta käyttää heille jaettua valtaa. Juuri tässä kohtaa kannustimien merkitys voi olla iso.
 

Kouluttaja:
LJK Riku Lehtinen, Strategic Accounting Oy


OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

Kannustinjärjestelmät -aamupäivän aikana haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

– Mitä yhteisiä piirteitä on valtaosalla epäonnistuneista kannustinjärjestelmistä?
– Miten kannustinjärjestelmä toteutetaan niin, että voidaan palkita jo syistä eikä vasta seurauksista?
– Miten olemassa olevaa palkitsemisjärjestelmää voidaan kehittää entistä kannustavammaksi?
– Kuinka muutostarpeita kuten sopeutuksia tai kasvua edesauttavat ominaisuudet rakennetaan osaksi kannustinjärjestelmiä?
– Miten tukitoimintojen (esim. taloushallinto, IT, kunnossapito, kiinteistöhuolto jne.) henkilöstölle voidaan rakentaa toimiva kannustinjärjestelmä?Minkälaisissa toimintaympäristöissä mistä tahansa erillisestä kannustinjärjestelmästä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä?

———

Koulutuspaikka:

Radisson Blu Seaside
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki

Aika:
17.01.2019 klo 9.00–12.00

Hinta:
350 eur + alv

Peruutusehdot:

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.