Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kansainväliset sopimukset (1 pv)

Onko yritysten tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin oma laki, vai minkä lain tai määräysten mukaan toimitaan? Miten kv-sopimus syntyy? Mitä ovat immateriaalioikeudet ja miten ne huomioidaan kv-sopimuksissa? Entä mitä seuraamuksia siitä on, jos rikkoo sopimusta? Missä kv-sopimusten riidat ratkaistaan?

Tässä koulutuksessa keskitytään edellä mainittuihin ja muihinkin sopimusehtoja kysymyksiin nimenomaan kansainvälisellä kentällä toimittaessa. Koulutuspäivä antaa valmiudet sopimusten tekemiseen niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä ympyröissä.

Tämä kurssi sopii kaikille kansainvälisiä sopimuksia laativille.

Otetaan yhdessä kansainväliset sopimukset haltuun – tervetuloa!

Kouluttajat:
OTK, asiantuntija Minna Eskola /
JM, HuK, Specialist Anja Hongelin,
PTCServices Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET
Miten sopimus syntyy
Sopimusoikeudelliset periaatteet
Miten sopimusoikeutta on kansainvälisesti säännelty?

ERILAISIA SOPIMUSTYYPPEJÄ JA NIIDEN KÄYTTÖ
Aiesopimukset
Toimeksiantosopimus
Hankintasopimukset
Yhteistyösopimukset
Salassapitosopimukset

SOPIMUSTEKNIIKKA – JA TAKTIIKKA
Sopimuksen valmistelu: Kenen sopimusta käytetään?
Mitäs sopimusneuvotteluissa tulisi ottaa huomioon?
Sopimushallinto, sopimusten seuraaminen sopimuskaudella
Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestys; miten toimitaan esimerkiksi eri kieliversioiden kesken?

IMMATERIAALIOIKEUKSIEN HUOMIOIMINEN SOPIMUKSESSA
Tekijänoikeuslain lähtökohta – entä tekijänoikeudet kansainvälisissä sopimuksissa?
Peruskäsitteet, mitä tarkoittavat mm. tekijänoikeus ja käyttöoikeus
Immateriaalioikeuksista sopiminen erilaisissa sopimuksissa, käytännön harjoituksia ja esimerkkejä erilaisiin sopimuksiin

SEURAAMUKSET SOPIMUSRIKKOMUKSISTA
Vahingonkorvaukset
– välittömän ja välillisen vahingon erottelu
– vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen seuraamuksena
– kateoston korvaus; miten määritellään sopimuksessa
– sopimussakko

Sopimussakon edut verrattuna pelkkään vahingonkorvaukseen
Sopimussakkoehdon muotoilu, esimerkkejä
Mitä erityisesti otettava huomioon kansainvälisissä sopimuksissa?

SEURAAMUKSET VIIVÄSTYKSISTÄ
Viivästyssakko
Sopimuksen purku, esimerkkilause aikataulukriittiseen hankintaan

SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISEHDOT
Sopimuskauden, irtisanomisehtojen ja optiokausien yhteensovittaminen tilaajan kannalta optimaalisella tavalla
Irtisanomisehdot määräaikaisissa sopimuksissa?
Irtisanominen/purku tietyssä sopimusvaiheessa, esim. pilottivaiheen päättyessä

ERIMIELISYYDET
Miten lainvalinta vaikuttaa sopimuserimielisyyksien ratkaisemiseen ja sopimusten tulkintaan?
Erilaisia tapoja sopia riidanratkaisulausekkeista, malliesimerkkejä

———

Koulutuspaikka:

Holiday Inn City Centre
Elielinaukio 5
00100 Helsinki

Aika:
16.05.2018 klo 09.00 – 16.00

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.