Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kansainvälisten sopimusten peruskurssi (1 pv)

– Onko yritysten tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin oma lakinsa vai minkä lain tai määräysten mukaan toimitaan?
– Miten sopimus syntyy?
– Mitä ovat immateriaalioikeudet ja miten ne huomioidaan kansainvälisissä sopimuksissa?
– Entä mitä sopimusrikkomuksista seuraa?
– Missä sopimusten riidat ratkaistaan?

Tässä koulutuksessa keskitytään edellä mainittuihin ja muihinkin sopimusehtojen kysymyksiin nimenomaan kansainvälisellä kentällä toimittaessa. Koulutuspäivä antaa valmiudet sopimusten tekemiseen niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä ympyröissä. Tämä kurssi sopii kaikille kansainvälisiä sopimuksia laativille. Otetaan yhdessä kansainväliset sopimukset haltuun – tervetuloa!

Kouluttajat:
OTK, asiantuntija Minna Eskola /
Varatuomari, asiantuntija Eeva Tiainen /
OTK, eMBA, asiantuntija Niina Elo,
PTCServices Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Sopimusoikeuden perusteet

Miten sopimus syntyy
Sopimusoikeudelliset periaatteet
Miten sopimusoikeutta on kansainvälisesti säännelty?

Erilaisia sopimustyyppejä ja niiden käyttö

Aiesopimukset
Toimeksiantosopimus
Hankintasopimukset
Yhteistyösopimukset
Salassapitosopimukset

Sopimustekniikka – ja taktiikka

Sopimuksen valmistelu: Kenen sopimusta käytetään?
Mitä sopimusneuvotteluissa tulisi ottaa huomioon?
Sopimushallinto, sopimusten seuraaminen sopimuskaudella
Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestys; miten toimitaan esimerkiksi eri kieliversioiden kesken?

Immateriaalioikeuksien huomioiminen sopimuksessa

Esimerkkeinä patentit ja tekijänoikeudet kansainvälisissä sopimuksissa?
Peruskäsitteet, mitä tarkoittavat mm. immateriaalioikeus, omistusoikeus ja käyttöoikeus
Immateriaalioikeuksista sopiminen erilaisissa sopimuksissa, käytännön harjoituksia ja esimerkkejä erilaisiin sopimuksiin

Seuraamukset sopimusrikkomuksista

Vahingonkorvaukset
– välittömän ja välillisen vahingon erottelu
– vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen seuraamuksena
– kateoston korvaus; miten määritellään sopimuksessa
– sopimussakko
– sopimussakon edut verrattuna pelkkään vahingonkorvaukseen
– sopimussakkoehdon muotoilu, esimerkkejä
– mitä erityisesti otettava huomioon kansainvälisissä sopimuksissa?

Seuraamukset viivästyksistä

Viivästyssakko
Sopimuksen purku, esimerkkilause aikataulukriittiseen hankintaan

Sopimuksen päättämisehdot

Sopimuskauden, irtisanomisehtojen ja optiokausien yhteensovittaminen tilaajan kannalta optimaalisella tavalla
Irtisanomisehdot määräaikaisissa sopimuksissa?
Irtisanominen/purku tietyssä sopimusvaiheessa, esim. pilottivaiheen päättyessä

Erimielisyydet

Miten lainvalinta vaikuttaa sopimuserimielisyyksien ratkaisemiseen ja sopimusten tulkintaan?
Erilaisia tapoja sopia riidanratkaisulausekkeista, malliesimerkkejä
———

Koulutuspaikka:

Holiday Inn City Centre
Elielinaukio 5
00100 Helsinki

Aika:
13.02.2019 klo 09.00 – 16.00

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.