Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kassavirtalaskelmat (1 pv)

Miten kassaennuste saadaan selville helposti ja oikein?

Kassavirta on tarkin johtamisen ja seurannan sekä toiminnan ohjauksen työväline. Kassavirta on yksinkertaisin ja tehokkain näkökulma toteuttaa sisäinen kustannuspaikkalaskenta. Kassavirta on myös yksiselitteisin ja oikeudenmukaisin palkitsemisen peruste. Kassavirtojen avulla voidaan rakennemuutoksissa elävää monimutkaisintakin konsernia seurata tarkasti kuukausittain, vaikka konsolidoitu konsernitulos- ja taselaskenta tehtäisiin vain kerran vuodessa. Koulutuksessa käytettävät Excel-työkalut saat omaan käyttöösi ja ne sisältyvät koulutuksen hintaan – samoin kuin koulutuksen jälkeinen tuki.

Kouluttaja:
LJK Riku Lehtinen, Strategic Accounting Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

KAIKKI OSATEKIJÄT MUKAAN KASSAVIRTAAN!
Kassavirtojen sekä tuloslaskelmien ja taseiden mallintamisessa simuloidaan investoinnit, rekrytoinnit, toiminnan muutokset jne.

Laskelmiin liitetään mukaan tuottojen sekä kulujen lisäksi myös kaikki tase-erät eli lyhyen vieraan pääoman laskenta, saamisten laskenta, mahdolliset käyttöomaisuuserien myynnit, lainojen nostot ja lyhennykset sekä rahoituskulut ja poistot sekä välittömät ja välilliset verot.

ENEMMÄN AIKAA AJATTELUUN!
Kassavirtajohtaminen ja –seuranta pohjaavat tietoon siitä, miten toiminnan rahavirta riittää investointeihin ja rahoitushuoltoon. Jos ei riitä, edessä on kolme simuloitavaa mahdollisuutta: 1. lisää toiminnan rahavirtaa tavalla tai toisella – vaikka toimintaa uudelle tasolle sopeuttamalla, 2. investoinneista tingitään tai niitä siirretään ja/tai 3. rahoitusta lisätään.

Numerot (myös kassavirta) ovat vain peili todellisuudesta. Todellisuutta on se, mitä yhteisössä oikeasti tapahtuu: ostetaan, tehdään, sählätään, mahdollisesti varastoidaan, myydään jne.

ULKOPUOLISET NÄKEMYKSET KÄYTTÖÖN!
Kassavirtamallinnus on yhteinen kieli, jonka ansiosta käyttöön saadaan tarvittaessa myös tutkimus- ja kokemustietoja, joiden avulla vältetään tehokkaasti laskennan nepotismin ansat. Toisin sanoen mahdollisten omien mieltymysten, lähisokeuden taikka läheisten työtovereiden mahdolliset laskelmia vääristävät vaikutukset hallitaan näin paremmin.

REAKTIOKYKY TEHOSTAA RISKIEN HALLINTAA!
Kassavirtapohjainen suunnittelu tarjoaa mahdollisuuden muuttaa toimintatapaa sekä tehdä rahoitusratkaisuja ajallaan eli juuri silloin kun se on tarpeellista. Se taas on kannattavan ja vakavaraisuutta ylläpitävän toiminnan perusedellytys. Maailma ympärillämme muuttuu vaihtelevasti kiihtyvällä vauhdilla ja muutoksiin on lopulta reagoitava tavalla tai toisella.

Kassavirtapohjainen ohjaus ja seuranta auttavat ratkaisevalla tavalla siinä, miten nopeasti muutoksiin kyetään vastaamaan. Reagointinopeutta parantamalla hallitaan tehokkaasti myös riskejä.

KOULUTUKSEN JÄLKEINEN TUKI
YritysAkatemian järjestämien LJK Riku Lehtisen vetämien koulutusten hintaan sisältyy koulutuksen jälkeinen tuki esimerkiksi laskelmien käyttöön otossa, soveltamisessa yms. Tukiavun pyytäminen ja siihen vastaaminen tapahtuu sähköpostitse joko YritysAkatemian kautta tai suoraan riku.lehtinen@tuloksentekijat.fi
Tarkemmat tiedot LJK Riku Lehtisen vetämien koulutustilaisuuksien yhteydessä!

———

Koulutuspaikka:

Radisson Blu Seaside, Helsinki

Aika:
03.10.2018

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.