Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Käyttäytymisen muotoilun perusteet (1 pv)

Käyttäytymisen muotoilu perustuu käyttäytymistaloustieteeseen ja suunnitteluprosessissa hyödynnetään palvelumuotoilusta tuttuja metodeja.
Käyttäytymisen muotoilua voidaan hyödyntää yrityksissä niin henkilöstön kuin asiakkaiden valintojen ohjaamiseen, hyödyntäen hienovaraisia keinoja muokkaamalla sitä, miten valinnat näyttäytyvät eri päätöksentekoympäristöissä. Valintojen ohjailua voidaan käyttää niin digitaalisissa kuin fyysisissä ympäristöissä. Koulutuksessa opit käyttäytymisen muotoilun perusteet ja hyödyntämään Canvas-mallia suunnittelun tukena.

Käyttäytymisen muotoilun perusteet -koulutuksessa opit valintamuotoilun perusteet ja soveltamaan suunnittelua omassa työssäsi, joko yrityksen prosessien tehostamisessa tai asiakkaiden valintojen ohjailussa. Aamupäivän aikana käydään läpi teoriaa ja periaatteita. Iltapäiväksi osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa kouluttajan ohjauksessa tehdään käytännön harjoitustöitä.

Miksi?
Usein yrityksissä ei ole huomioitu ihmisten käytöksen takana toimivia motivaatiotekijöitä esimerkiksi muutostilanteissa tai uutta palvelua suunnitellessa. Ilman tätä ymmärrystä hyvätkin aikeet voivat aiheuttaa suurta muutosvastarintaa tai asiakaskokemus voi jäädä huonoksi ja ajaa asiakkaan kilpailijan syliin.

Kehitettävä prosessi voidaan suunnitella sujuvammaksi ja selkeämmäksi Canvas-mallia hyödyntämällä. Tekemällä toisista valinnoista helpompia kuin toisista, voidaan ohjata ihmisiä valitsemaan ”oikein”. Valintaprosessia suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon valintoihin vaikuttavat eri tekijät, joita käydään kurssilla läpi.

Canvas-työkalu toimii visuaalisena välineenä toiminnan ideoinnissa, arvioinnissa ja suunnittelussa. Käyttötarkoituksena on usein palvelukehitys, toiminnan kehittäminen tai arviointi. Myös liiketoiminnan visualisointi ja uudistaminen sujuvat eri Canvas-mallien avulla. Kurssilla hyödynnettävän canvaksen avulla voidaan kehittää joko jo olemassa olevia valintaprosesseja sujuvammiksi tai suunnitella kokonaan uusia valintaympäristöjä.

Canvas-suunnittelun eteneminen: 1. Kehitettävä prosessi tai uusi prosessi, 2. Haluttu lopputulos, 3. Kuvaus prosessin kulusta, 4. Toimintaympäristö ja liitäntäpinnat, 5. Vinoumat, esteet, luutumat 6. Pullonkaulat, kustannukset, 7. Testaus, 8. Mittaus.

Mitä saat?
– Opit käyttäytymisen muotoilun perusteet ja prosessin, sekä miten suunnittelutyön tukena voidaan hyödyntää eri palvelumuotoilun metodeja.
– Opit harjoitusten kautta ymmärtämään paremmin ihmisten valintojen taustoja, uuden tavan tehostaa yrityksesi nykyisiä valintaprosesseja sekä kuinka kehittää parempaa työntekijä- tai asiakaskokemusta.
– Saat käyttöösi uuden työkalun, yrityksesi säästää rahaa.
– Näet kuinka hajanainen ja aikaa vievä toiminta saadaan muotoiltua selkeäksi prosessiksi.
– Ryhmätöiden aikana tutustut muiden yritysten tapaan toimia ja opit ajattelemaan uudella tavalla.

Kenelle?
– Stategiasta vastaavat, tuotepäälliköt, tuote- ja palvelusuunnittelijat, markkinointipäälliköt, CRM-asiantuntijat, data-analyytikot, ohjelmoijat ja kaikki jotka ovat kiinnostuneita toiminnan tehostamisesta ja kasvusta.
– HR-päälliköt ja yrityksen sisäisistä prosesseista vastaavat.
Palvelumuotoiluprosessin ja keskeisten työkalujen perustuntemus on suositeltavaa, mutta ei pakollista.

Kouluttaja
Sanna Repo
, Restonomi (YAMK), Kehittämiskonsultti (Development consultant)
Sanna toimii Azetsilla kehittämiskonsulttina. Sanna on koulutukseltaan rahoituksen ja taloushallinnon tradenomi sekä restonomi (YAMK) palvelumuotoilun koulutusohjelmasta.
– Sannan osaamisalueisiin ja kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat mm. palvelumuotoilu ja valintojen ohjaamisen muotoilu.  Sannalla on lisäksi kokemusta projektityöskentelystä ja projektien vetämisestä sekä digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Sannan tehtäviin kuuluu myös erilaisten sähköisten työkalujen ja työtilojen hallinnointi ja fasilitointi.
– Eniten Sannalle työssä antavat energiaa mielenkiintoiset työtehtävät ja projektit sekä avoin ja kannustava työyhteisö.


OHJELMA

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Johdatus

10:30 Tauko

10:40 Canvas-malli ja case-esimerkkejä sen käytöstä

11:30 Lounas

12:30 Canvas-malli
– suunnittelumetodin esittely ja jakaantuminen ryhmiin

13:00 Toiminta ryhmissä annettujen tavoitteiden pohjalta.
– ”Elli” kiertää ryhmissä, vastaa kysymyksiin ja ohjaa työtä (ryhmät voivat pitää taukoja tarvittaessa oman rytmin mukaan)

14:00 Iltapäiväkahvi

14:15 Toiminta ryhmissä jatkuu

15:30 Ryhmät esittelevät suunnittelemansa prosessit
(max 5min./ryhmä)

16:00 Päivän yhteenveto

16:15 Kotiin

———————–

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 1.10.2019

Hinta:
697 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvit.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.