Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille. Osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin (1 pv)

”Turvallistaminen mekaanisin keinoin”-koulutuspäivässä käsitellään geometrisia ja fyysisiä näkökohtia koneen turvallistamisessa, koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottamista, kunnossapidettävyydestä huolehtimista, koneen käyttöpaikkoja ja kulkuteitä sekä vaaroille altistumisen rajoittamista laitteiden luotettavuuden avulla.

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla).

HUOM!
Kaksiosaisen peruskurssin toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista (rinnakkain järjestettävää) koulutuspäivää. Osallistujat voivat ensimmäisen koulutuspäivän (osa 1: Lainsäädäntö) jälkeen jatkaa oman kiinnostuksensa mukaisesti opiskelemaan joko koneiden turvallistamista automaation keinoin (osa 2: Turvallistaminen automaation keinoin) tai koneiden turvallistamista mekaanisin keinoin (osa 2: Turvallistaminen mekaanisin keinoin).

Edellytyksenä peruskurssin toiseen osuuteen osallistumiselle on ensimmäisen osuuden (osa 1: Lainsäädäntö) sisällön hallitseminen. Peruskurssin ensimmäinen osuus toteutetaan edellisenä päivänä ennen koulutuksen toista osuutta, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin.

Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjestettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Kiwa Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Tavoite:
Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille.


Kouluttajat:
Jukka Laaksonen
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Markku Kemppi, johtava asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8:30 Geometriset ja fyysiset näkökohdat turvallistamisessa
– Näkyvyys
– Muotoilu, sijoittelu ja suojaaminen
– Käyttövoima ja liike-energia
– Vakavuudesta huolehtiminen

10:00 Koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottaminen
– Rasitusten laskenta
– Materiaalinvalinta
– Päästöjen rajoittaminen
– Sopivan teknologian valinta

11:15 Lounas

12:00 Kunnossapidettävyydestä huolehtiminen
– Vaaroille altistumisen rajoittaminen
– Pääsy huoltokohteisiin
– Kunnossapidettävyys
– Erottaminen
– Puhdistus

13:00 Koneen kulkutiet

14:00 Kahvitauko

14:15 Vaaroille altistumisen rajoittaminen laitteiden luotettavuuden avulla
– Vikaantumistodennäköisyyden pienentäminen
– Vaurion synty
– Rakenteiden luokittelu
– Luotettavien rakenteiden ja komponenttien käyttö
– Tietyllä tavalla vikaantuvien komponenttien käyttö
– Vaurionsietoperiaate
– Eri vikamuotojen vuorovaikutus

15:15 Tentti koulutuspäivän sisällöstä

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Ajankohta:
keskiviikko 20.03.2019

Hinta:
665 euroa
/hlö + alv 24 %.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.