Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Koneturvallisuus prosessiteollisuudessa (1 pv)

Koulutuksessa käsitellään prosessilaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa mukana olevien eri toimijoiden rooleja ja vastuita koneturvallisuuden näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi mm. konedirektiivin soveltamista prosessilaitoksessa ja konedirektiivin edellyttämää koneiden riskien arviointia osana prosessilaitoksen riskien arviointia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tarkemmin koneiden kulkuteitä ja huoltotasoja koskeviin vaatimuksiin sekä käytännön ongelmatilanteisiin, joihin voi törmätä hyödynnettäessä olemassa olevia kulkuteitä ja huoltotasoja osana uutta konetta/konelinjaa. Koulutuksessa kuullaan myös prosessilaitoksiin sisältyviin koneisiin liittyvistä painelaitteista sekä koneturvallisuuteen liittyvistä työnantajan vastuista ja velvollisuuksista prosessilaitosta modernisoitaessa.

Kenelle?
– prosessiteollisuudelle koneita toimittavat laitevalmistajat
– prosessiteollisuuden laitostoimittajat (suunnittelijat, turvallisuusasiantuntijat, tuoteturvallisuusvastaavat, tuotepäälliköt jne.)
– toiminnanharjoittajat prosessiteollisuudessa (hankintahenkilöstö, ostajat, turvallisuusasian-tuntijat jne.)


Kouluttajat:
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9:15 Konedirektiivin soveltaminen prosessilaitoksessa
– Koneet, osittain valmiit koneet ja koneyhdistelmät
Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

10:00 Eri toimijoiden roolit ja vastuut prosessilaitosta suunniteltaessa ja rakennettaessa
– Toiminnanharjoittaja
– Työnantajat rakennusaikana ja laitoksen käydessä
– Laitostoimittaja, laitetoimittajat ja alihankkijat
– Viranomaiset
– Tarkastuslaitokset
Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

11:00 Koneiden riskien arviointi osana prosessilaitoksen riskien arviointia
– Konedirektiivin edellytykset riskienarvioinnille
– Koneen prosessille aiheuttamien riskien huomioon ottaminen prosessiriskien arvioinnissa
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

11:45 Lounas

12:30 Koneiden kulkutiet ja huoltotasot prosessilaitoksessa
– Yleiset vaatimukset kulkuteille ja huoltotasoille ja niiden alakohtaiset poik-keamat C-tyypin standardeissa
– Olemassa olevien kulkuteiden ja huoltotasojen hyödyntäminen
Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

13:30 Koneisiin liittyvät painelaitteet
– CE-merkintä
– Dokumentointi
– Valmistuksen vaatimukset
Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

14:30 Kahvi

14:45 Prosessilaitoksen modernisointi: työnantajan vastuut ja velvollisuudet koneiden osalta
Katri Tytykoski , johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

15:30 Osallistujien omien kysymysten käsittely

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
torstai 14.03.2019

Hinta:
665 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.