Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan oikeudet ja velvollisuudet etämyynnissä (1/2 pv)

Yhä useammin kuluttajat tilaavat tarvitsemansa tuotteet kotimaisista ja ulkomaisista verkkokaupoista. Etämyynnistä on kuluttajansuojalaissa omat säännöksensä. Etämyynnistä on kyse silloin kun sopimus syntyy yhtä tai useampaa etäviestintä käyttämällä etämyyntiä varten luodussa myyntijärjestelmässä. Puhelinmyynti ja verkkokauppa ovat esimerkkejä etämyynnistä.

Etämyynnissä kuluttajalla ei ole mahdollista tutustua tuotteeseen tai palveluun etukäteen ennen kaupan tekemistä. Kuluttajansuojalain tarkoituksena onkin kuluttajan aseman turvaaminen erityisesti näissä etämyyntitilanteissa. Kuluttajansuojalain 6 luvussa on muun muassa määritelty joukko tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä. Mitä tällaiset tiedot ovat, miten ne tulee antaa ja kuka tietojen antamisesta on lopulta vastuussa?

Etämyynnissä kuluttajalla on lisäksi oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta. Mitä toimenpiteitä kuluttajalta edellytetään, jotta peruuttaminen katsotaan päteväksi?

Tule kuuntelemaan käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä koulutustamme, sekä saamaan ohjeistusta muun muassa kuluttajalle lähetettävän peruuttamisohjeen ja -lomakkeen laadinnassa.
 
Kouluttajat:
KTM, asianajaja Marita Iskala /
OTM, lakimies Sofia Sjöblom,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Ohjelma
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Koulutus päättyy klo 12.00

Koulutuksen aihealueet:

– Milloin on kyse etämyynnistä?
– Etämyyntisäännösten soveltamisalan rajoitukset
– Verkkokauppa ja puhelinmyynti
– Ennakkotietojen antaminen etämyynnissä – ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä annettavat tiedot
– Kuluttajan peruuttamisoikeus ja sen rajoitukset
– Peruuttamisohjeen ja -lomakkeen laadinta käytännössä

——————————

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank
Unioninkatu 20
00130 Helsinki

Aika:
12.02.2019 klo 9.00–12.00

Hinta:
350 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.