Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat (3 h)

Kuluttajansuojalainsäädäntö on uudistunut 1.1.2022 ja tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia sekä tavaran kauppaan että kokonaan uusia säännöksiä digitaalisen palveluiden ja sisältöjen kauppaan. 1.1.2023 voimaan tulee puhelinmyynnin ja kotimyynnin peruuttamisoikeuksiin liityviä isoja muutoksia. Samoin alennushintailmoittelu muuttuu ja asettaa yritykselle uusia velvoitteita. Asiakasarviointien julkaiseminen edellyttää jatkossa uusia toimenpiteitä yrityksiltä. Kuluttajalle tulee myös lain muutosten myötä oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen jos elinkeinonharjoittaja käyttää sopimatonta menettelyä markkinoinnissa tai asiakassuhteessa. Nyt on hyvä aika ottaa selvää ja varautua muutoksiin. Laki suojaa asiakasta, sopimusehdot yrittäjää. Koulutuksessa saat tiedon ajankohtaisista kuluttajansuojan muutoksista yrittäjän näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään kuluttajansuojalain perusteita, markkinoinnin pelisääntöjä ja tavaran kaupan tilanteita myyjän näkökulmasta. Milloin tavarassa on virhe ja mitä myyjä on velvollinen korvaamaan, voiko asiakas aina vaatia uuden tuotteen? Kuinka myyjä voi rajoittaa omaa korvausvelvollisuuttaan? Onko takuu avoin shekki ostajalle?

Mitä pitää tietää verkkokaupan ehdoista, jotta myyjä voi olla turvassa? Monet ovat etenkin korona-aikaa perustaneet verkkokaupan tai ovat sellaista perustamassa. Verkkokauppaehdot ovat kuitenkin usein virheelliset tai puutteelliset tavalla, jonka vuoksi peruuttamisoikeus pidentyy 14 päivän sijasta vuoteen tai tai aiheuttaa sen, että asiakas voi jo saadun palvelun hinnan periä vuodenkin päästä takaisin. Oikein tehdyillä ehdoilla säästyy yrittäjä monelta harmilta ja turhilta taloudellisilta menetyksiltä.

Sisältö:
Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä, markkinointi ja asiakassuhde, sopimuksen syntyminen ja sen sitovuus, tavarankaupan viivästys – ja virhesäännökset, myyjän vahingonkorvausvelvollisuus, takuun uudet säännöt, digitaalisia sisältöjä ja palveluita koskeva uusi sääntely, verkkokauppaehtojen merkitys myyjän oikeusturvan takeena.

Kouluttaja:
Kuluttajaoikeuden asiantuntijajuristi Tuula Sario, LexLegato


OHJELMA

KULUTTAJANSUOJALAKI JA KULUTTAJANSUOJAJÄRJESTELMÄ
• Kuluttajansuojalain soveltamisala
• Keskeisiä käsitteitä
• Viranomaiset

MARKKINOINTI JA ASIAKASSUHDE
• Keskeiset markkinoinnin säännöt ja ohjeet
• Hyvän tavan mukaisuus ja markkinoinnin sopivuus oikeuskäytännössä
• Reklamaatio-ohjausvelvoite
• Tiedonantovelvollisuus
• Hintojen merkitseminen
• Alennusmyynti ja alennushinnoittelu, uudet säännöt

SOPIMUS
• Sopimuksen sitovuus
• Sopimuksen tekeminen
• Vakiosopimus ja sen merkitys
• Sopimuksen sovittelu ja tulkinta

TAVARANKAUPPA
• Soveltamisala
• Vaaranvastuu
• Viivästys
• Tavaran virhe, reklamaatioaika
• Virheen oikaisun uudet säännöt
• Kaupan purku
• Vahingonkorvaus

TAKUUN UUDET SÄÄNNÖT
• Mikä on takuu?
• Tiedot takuusta ja takuutodistus
• Aikaisemman myyntiportaan antama takuu
• Kannattaako takuun antaminen?

TAVARANKAUPPA
• Tuote- ja henkilövahinko
• Kuluttajasaatavan vanhentuminen
• Alaikäinen asiakkaana

DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT TIIVISTETTYNÄ
• Mitä ovat digitaaliset sisällöt ja palvelut
• Päivitysten toimitusvelvollisuus
• Viivästys ja virhe

VERKKOKAUPAN SUDENKUOPAT
• Mitä on etämyynti
• Ennakkotiedot ja niiden merkitys
• Tilausvahvistus yrittäjän suojana
• Sähköisen markkinoinnin säännöt

PERUUTTAMISOIKEUS
• Peruuttamisajan laskeminen tavarankaupassa ja digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kaupassa
• Poikkeukset peruuttamisoikeuteen
• Peruuttamisajan pidentyminen
• Kielletyt ehdot
• Kauppiaan liikkumavara
• Palvelusten ja digitaalisten tuotteiden riskipaikat

—————————-

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
19.10.2022, klo 9:00-12:00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.