Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Lähikoulutus: Esimieskoulutus – uusi esimies ( 2 pv)

b]Koulutuksessa käydään läpi yleisesti esimiestyöhön vaadittavia osaamisen alueita painottaen kuitenkin kaikessa vuorovaikutuksen merkitystä ja sen hallintaa esimies-alaissuhteessa.[/b]
 
Koulutus ohjaa esimiehen perustehtävän ja esimiesroolin ymmärtämiseen. Koulutuksessa käsitellään myös nykyaikaista tapaa luoda suotuisa motivaatio. Lisäksi annetaan perusvalmiudet ymmärtää tiimeissä ja ryhmissä olevia lainalaisuuksia. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa valmiudet rakentaa menestyvä tiimi. Päivien aikana annetaan perusvalmiudet etäjohtamiseen sekä käytännön vinkkejä esimiehen omaan jaksamiseen.

Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, tiimivalmentajille ja keskijohdolle. Erityisesti koulutus soveltuu uusille esimiehille ja esimiestyön alkuvaiheessa oleville henkilöille.

Kouluttajat:
Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja, tietokirjailija Jukka Kataja, Easy Living Oy /
VTM, psykoterapeutti Merja Vuorinen, Easy Living Oy


OHJELMA
 
1. päivä
Peruskäsitteiden selventäminen ja orientoituminen
– Mitä johtaminen ja esimiestyö on?
– Johtamisteoriat ja erilaiset esimiestyön kentät
– Esimiehen tehtävät ja painopisteet
– Käytännön näkökulma johtamiseen ja esimiestyöhön

Miten luodaan toimiva työyhteisö?
– Ryhmien ja tiimien kehittäminen ja niiden ohjaaminen
– Mikä tekee joukosta ryhmän ja ryhmästä tiimin?
– Huipputiimin ominaisuuksia (innostuneen ryhmän piirteitä ja menetelmiä innostamiseen)
– Visioiden, tavoitteiden, arvojen, mission ja strategioiden merkitys ja niiden käyttö esimiestyössä
– Tavoitteiden johtaminen visioista ja unelmista

Esimiehen monet roolit ja tehtävät
– Hyvän esimiehen ominaisuuksia
– Mitä roolit ovat?
– Ongelmaroolit ja niiden hyötykäyttö?
– Johtajan ja esimiehen roolit tiimissä?
– Omat roolipainotukset ja vahvuusroolit

Hyvä etäjohtaminen
– Mitä etäjohtaminen on?
– Keskeiset periaatteet etäjohtamiseen
– Etäjohtamisen mahdollisuudet ja haasteet

2. päivä
Vuorovaikutteinen esimiestyö
– Mitä on hyvä ja tuloksellinen vuorovaikutus?
– Arvostus
– Kuuntelu
– Keskustelu
– Läsnäolo
– Tunnetaitojen merkitys vuorovaikutuksessa ja niiden kehittäminen
– Tunteista suorituksen johtamiseen
– Toimivia keinoja hyvän ja tuloksellisen vuorovaikutuksen luomiseen esimiestyössä
– Palaute ja tulokselliset palautemallit
– Kehityskeskustelut
– Arvostava haastattelu
– Dialoginen keskustelu
– Kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
– Ongelmatilanteiden selvittäminen
– Asenteen ja merkitysten muuttaminen

Omat johtamisominaisuudet ja niiden hahmottaminen – itsensä johtaminen
– Stressitekijöiden painotukset ja niiden hallinta
– Oma johtamiskäyttäytyminen
– Tärkeimmät voimavarat ja kompetenssit
– Oman työn suunnittelu ja ajankäyttö
– Omien voimavarojen kartoitus
 
————————-

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
16.-17.6.2022, klo 9:00-16:00

Hinta:
990 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Lähikoulutus: Esimieskoulutus – uusi esimies ( 2 pv) -koulutukseen 16.-17.06.2022, Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki
Hlö(ä)