Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Lähikoulutus: Tilinpäätöksen perusteet (2 pv)

Joudutko työssäsi käsittelemään tilinpäätöksiä, mutta sinulla ei ole kirjanpidon osaamista? Et osaa lukea tilinpäätöstä tai esittää kysymyksiä siitä? Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä peruskysymyksiä käytännönläheisesti.
 
Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen esittämiseen liittyviä säännöksiä: tuloslaskelma ja tasekaavat, liitetiedot, tase-erittelyt, sekä tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimet tulevat tutuksi.
 
Koulutuksen jälkeen ymmärrät tilinpäätöksen tekemisen periaatteet ja lain vaatimukset tilinpäätökselle. Koulutuksessa tehdään laaja tilinpäätösharjoitus, joka selventää käytännönläheisesti kurssin sisältöä.

Kouluttaja:
Mika Vesa, KLT, Econdax Oy


OHJELMA
 
1. päivä

Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat

Tilinpäätöksen sisältö käytännössä

– Tilinpäätöksen rakenne

– Tilinpäätöserien yksityiskohtainen kuvaus

– Toimintakertomus

– Tuloslaskelma

– Tase

– Liitetiedot

– Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

– Tilinpäätöksen aikasäännökset

Arvonlisäverotukset säännökset tilinpäätökseen liittyen

– Ennakkomaksujen käsittely

– Suoriteperusteisuus

Tilinpäätöksen alustavat työvaiheet

– Tilien saldojen varmistaminen ja täsmäyttäminen

– Tilien sisällön tarkistaminen ja tilierittelyt

– Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen

Omavero

– Omavero tilinpäätöksessä

Jaksotussäännökset kirjanpitolain mukaan

– Varasto

– Maksamattomat palkat ja palkkiot tilinpäätöksessä, korkomenot ja -tulot, tulojen ja menojen jaksottaminen

– Lomapalkkajaksotukset sosiaalikuluineen

– Sosiaalikulujaksotukset; TyEL, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus, muut

– Poistot, suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet

– Verojen laskeminen

2. päivä

Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet

– Hallituksen kokousmenettely ja erityistilanteet

– Päätöksenteko ja pöytäkirjan laatiminen

– Tilintarkastus

– Yhteistyö tilintarkastajan kanssa

– Tilintarkastajalle toimitettavat asiakirjat

– Yhtiökokous

– Päätöksenteko ja pöytäkirjan laatiminen

Käytännön tilinpäätöksen harjoitustehtävä
 
Harjoituksessa tehdään pienen yrityksen tilinpäätös tilinpäätöstositteista, jaksotetaan säännösten mukaan tuloja ja menoja ja saadaan aikaiseksi tasekirja ja tase-erittelyt. Harjoitus auttaa ymmärtämään tilinpäätökseen liittyviä työvaiheita jaksotuksineen sekä tilinpäätöksen sisältöä.

————————–

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
14. -15.06.2022, klo 9:00-16:00

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Lähikoulutus: Tilinpäätöksen perusteet (2 pv) -koulutukseen 14.-15.06.2022, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki
Hlö(ä)