Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Liiketoimintarikokset ja johdon vastuu väärinkäytöksissä (1/2 pv)

Millaisia haasteita väärinkäytökset aiheuttavat yritysjohdolle ja mikä on johdon vastuu väärinkäytösten selvittämisestä? Millaisiin tilanteisiin liiketoimintarikokset liittyvät? Kuinka tunnistaa ja suojata yritykselle arvokas tieto – onko oma henkilöstö liikesalaisuuksien pahin uhka? Entä milloin ylitetään raja verosuunnittelun ja veronkierron välillä tai miten korruptio ilmenee julkisissa hankinnois-sa?

Yritysten toimintaympäristössä esiintyy jatkuvasti epävarmuustekijöitä, jotka muodostavat liiketoiminnan kannalta riskejä. Riskienhallinta on modernin yrityksen tärkeimpiä tehtäviä ydinliiketoiminnan ohella ja riskeihin varautuminen on useimman yrityksen kohdalla elinehto. Yritysjohdon ja sen neuvonantajien juridisen osaamisen, kuin myös sen eettisen ja moraalisen valveutuneisuuden vaatimukset ovat dramaattisesti muuttuneet. Osaamattomuus voi johtaa mittasuhteiltaan kohtalokkaisiin korvausvaatimuksiin yhtiötä vastaan ja myös johdon henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Liiketoimintarikosten (”business crimes”) keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa. Liiketoimintarikosten miinoja on kätkettynä kaikkialle – oli kyse sitten yrityksen johdon vastuusta, vero-oikeudesta, työoikeudesta tai hankinta-asioista. Erilaista lainsäädäntöä on jo niin paljon, että tietoa on vaikea löytää ja sisäistää. Tässä seminaarissa käymme läpi ajantasaisen lainsäädännön ja tuoreiden tapausesimerkkien valossa sitä, mitä yritysjohdon tulisi tietää liiketoimintarikosten riskeistä keskittyen johdon vastuuseen, verosuunnitteluun, harmaaseen talouteen ja arvokkaan tiedon suojaamiseen.

Koulutukseen osallistujat saavat vapaavalintaisesti myös Heidi Lautjärven uutuuskirjan ”Business Crime – yritysjohdon miinakenttä” tai Kalle Määtän ja Markku Hirvosen uutuusteoksen ”Harmaa talous ja talousrikollisuus – ilmenemismuodot ja torjunta

Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat liiketoiminnasta tai riskinhallinnasta yrityksissä sekä lakimiehille ja muille juridiikan asiantuntijoille. Erityisesti koulutus on suunnattu seuraaville:

• Lakimies
• Toimitusjohtaja
• Talousjohtaja ja talouspäällikkö
• Viestintäjohtaja ja viestintäpäällikkö
• Riskienhallintapäällikkö
• Konsultti

Kouluttajat
Heidi Lautjärvi

Heidi on valmistunut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenaan yritysjuridiikka. Hän on suorittanut juridiikan opintoja myös Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Lautjärvi on työskennellyt asianajotoimisto Hannes Snellmanilla, jolloin hän oli mukana useissa kirja- ja artikkeliprojekteissa. Tällä hetkellä Lautjärvi työskentelee Suomen vanhimman pörssiyrityksen tuotekehitystiimissä.

Niina Ratsula
Niina auttaa perustamansa Code of Conduct Companyn asiantuntijana organisaatioita kehittämään yritysetiikan, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Niinalla on 12 vuoden monipuolinen kansainvälinen kokemus compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija ja luennoitsija – hänen blogia voit seurata osoitteessa www.codeofconduct.fi.

Kalle Määttä, OTT, professori, kilpailuasiainneuvos
Kalle on tutkimuksissaan analysoinut muun muassa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöä.

Jussi Talvitie
Jussi vetää Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n White Collar Crime -praktiikkaa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus vaativien talousrikosoikeudenkäyntien hoitamisesta, erityisesti liikesalaisuus- ja lahjontarikoksiin liittyvissä tapauksissa.

Antti Lehtimaja, Partner, Asianajotoimisto Krogerus Oy
Lassi Kurkijärvi, SVP, Solita Oy

Lassi Kurkijärvi, SVP, Solita Oy
Lassi työskentelee strategia-, design- ja teknologiayritys Solitan johtoryhmässä asiakkaiden johtoryhmien ja hallituksien kanssa digimurroksen mahdollisuuksien ja uhkien parissa. Kurkijärvi luennoi mm. yrityskulttuurin roolista uuden teknologian hyödyntämisessä ja tekoälyn etiikasta; molemmat aiheet sisältävät sekä uudenlaisia käytännön kysymyksiä että moraalisia haasteita yritysjohdolle.


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa ja aloitussanat: Suomi mallimaa ja lintuko – vai onko näin?
Heidi Lautjärvi
, KTM

9:15 Johdon vastuu ja rooli väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä
• Mistä johto on (tai pitäisi olla) vastuussa?
• Tone from the top – sanahelinää vai käytännön tekoja?
• Johdon rooli (epä)eettisen yrityskulttuurin luomisessa – käytännön esimerkkejä
Niina Ratsula, Ethics & Compliance Adviser, Code of Conduct Company

10:00 Tauko

10.15 Harmaata aluetta vai harmaata taloutta: korruptio julkisissa hankinnoissa
• Korruption eri muodot erityisesti huomioon ottaen hankintalainsäädännölliset keinot torjua lahjontaa ja muuta korruptiota
• Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
• Kilpailulainsäädännön kartellikielto
Kalle Määttä, OTT, professori, kilpailuasiainneuvos

11:00 Lounas

12:00 Tehokasta verosuunnittelua vai veronkiertoa?
Antti Lehtimaja
, Partner, Asianajotoimisto Krogerus Oy

12:40 Arvokkaan tiedon tunnistaminen ja suojaaminen
• Oma henkilöstö liikesalaisuuksien pahin uhka?
Jussi Talvitie, Counsel, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

13:20 Yritysnäkökulma: yritysrikosten ja väärinkäytösten haasteet johdolle
Lassi Kurkijärvi
, SVP, Solita Oy

14:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza Helsinki-Hesperia
Mannerheimintie 50
Helsinki

Ajankohta:
11.4.2019 klo 9.00 – 14.00

Hinta:
640
euroa /hlö + alv 24 %.

Webinaari: 590 euroa + alv 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 euroa + alv 24% /hlö.

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.