Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Markkinoinnin ja viestinnän juridiikka sosiaalisessa mediassa (1 pv)

Sosiaalisen median tarjoamien markkinointikanavien käyttö on merkittävä osa yritysten toimintaa ja keskeinen markkinoinnissa hyödynnettävä työkalu. Erilaisia sovelluksia ja ohjelmia tulee markkinoille päivittäin ja kommunikaatiomahdollisuudet muuttuvat koko ajan nopeassa tahdissa.

Monissa organisaatioissa tämä kehitys on herättänyt epävarmuutta siitä, miten sosiaalisen median viestintäympäristöjä voidaan ja miten niitä kannattaa hyödyntää yrityksen viestinnässä.

– Miten varautua sosiaalisen median uhkakuviin ja miten hyötyä sosiaaliseen median antamista mahdollisuuksista?
 
Lisäksi markkinoinnissa tulee luonnollisesti ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia koskeva muuttunut sääntely.

– Tiedätkö jo, miten tietosuojalainsäädäntö tulee huomioida sosiaalisen median kautta tehtävässä viestinnässä ja markkinoinnissa?
 
Juridisia rajanvetotilanteita sosiaalisen median käyttöön liittyen kohdataan myös organisaation sisällä.

Mikä on rajanveto työntekijän ja työnantajan välisiin oikeuksiin ja oikeudellisen vastuun tiedostamiseen sosiaalisen median viestintäympäristössä?
– Mitkä ovat yleisesti organisaation viestinnän ja markkinoinnin pelisäännöt sosiaalisessa mediassa?
– Voiko työntekijän toimintaan puuttua sosiaalisessa mediassa?
– Missä menee työnantajan oikeuksien rajat?

Tule kuuntelemaan käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä koulutustamme sekä saamaan ohjeistusta sosiaalisen median juridisiin pelisääntöihin!

 
Kouluttajat:
KTM, asianajaja Marita Iskala /
OTK, HTM, Specialist councel Valtteri Nieminen/
OTM, Specialist councel Anet Mäntynen,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Kysymysten käsittely klo 14.30-15.00

KÄSITTELEMME SEURAAVIA AIHEITA:
Yrityksen mahdollisuuksista markkinoida sosiaalisessa mediassa: blogit, asiakkaiden tuoma sisältö yrityksen markkinointiin, kuluttajamarkkinoinnin luonne
Viestintäoikeuksien turvaaminen ja luottamuksellinen viestintä
Henkilötietojen käsittely ja henkilötietosuoja sosiaalisen median markkinoinnissa
Sananvapaus vs. työntekijän lojaliteettivelvollisuus
Sosiaalisen median ohjeistuksen laatiminen työpaikalle: Miten työntekijöitä tulisi ohjeistaa sosiaaliseen mediaan liittyvissä käytännöistä?
Salassapito ja pörssisäännöt
Immateriaalioikeuksien huomioiminen sosiaalisessa mediassa
——————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 Helsinki

Aika:
09.05.2019 klo 9.00–15.00

Hinta:
550 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.