Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Markkinoinnin ja viestinnän juridiikka sosiaalisessa mediassa (1 pv)

Sosiaalisen median käyttö kasvaa räjähdysmäisellä nopeudella. Erilaisia sovelluksia ja ohjelmia tulee markkinoille päivittäin ja ihmisten kommunikaatiotavat muuttuvat koko ajan sähköisen kehityksen sekä älypuhelimien ja tablettien käytön myötä. Monissa organisaatioissa tämä kehitys on herättänyt epävarmuutta siitä, miten sosiaalisen median viestintäympäristöjä voidaan ja kannattaa hyödyntää yrityksen viestinnässä; miten varautua sosiaalisen median uhkakuviin ja miten hyötyä sosiaaliseen median antamista mahdollisuuksista.

Uutta juridista sääntelyä tulee tuomaan uusi tieto-suoja-asetus, joka astuu voimaan uusine velvoitteineen ja sanktioineen 25.5.2018. Asetus tulee velvoittamaan yrityksiä mm. markkinoinnissaan entistä huolellisempaan henkilötietojen käsittelyyn.

Pinnalla on joukko juridisia kysymyksiä liittyen organisaation sisäiseen ohjeistukseen sosiaalisen median käytöstä: rajanvetoon työntekijän ja työnantajan välisiin oikeuksiin ja oikeudellisen vastuun tiedostamiseen sosiaalisen median viestintäympäristössä, mutta myös yleisesti organisaation viestinnän ja markkinoinnin pelisäännöistä sosiaalisen mediassa:

– Yrityksen mahdollisuuksista markkinoida sosiaalisessa mediassa: blogit, asiakkaiden tuoma sisältö yrityksen markkinointiin
– Kuluttajamarkkinoinnista: Mitä sosiaalisessa mediassa tarkoitetaan markkinoinnin sopimattomuudella ja piilomainonnalla?
– Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa
– Viestintäoikeuksien turvaaminen ja luottamuksellinen viestintä sosiaalisessa mediassa
– Salassapito ja pörssisäännöt
– Immateriaalioikeuksien huomioiminen sosiaalisessa mediassa: Tekijänoikeuksista sopiminen
– Henkilötietojen käsittely ja henkilötietosuojan huomioiminen sosiaalisen median markkinoinnissa
– Sananvapaus vs. työntekijän lojaliteettivelvollisuus: mitä työnantaja voi työntekijältä vaatia?
– Voiko työntekijän toimintaan puuttua sosiaalisessa mediassa ja ns. facebook-potkut
– Sosiaalisen median ohjeistuksen laatiminen työpaikalle: Miten työntekijöitä tulisi ohjeistaa sosiaaliseen mediaan liittyvissä käytännöistä?

Tule kuuntelemaan käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä koulutustamme sekä saamaan ohjeistusta sosiaalisen median juridisiin pelisääntöihin!

Kouluttajat:
KTM, asianajaja Marita Iskala (ent.Tapola)/
OTK, HTM, Specialist councel Valtteri Nieminen/
OTM, Specialist councel Anet Mäntynen,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

OHJELMA klo 9.00–15.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Kysymysten käsittely klo 14.30-15.00

KÄSITTELEMME SEURAAVIA AIHEITA:
Yrityksen mahdollisuuksista markkinoida sosiaalisessa mediassa: blogit, asiakkaiden tuoma sisältö yrityksen markkinointiin, kuluttajamarkkinoinnin luonne
Viestintäoikeuksien turvaaminen ja luottamuksellinen viestintä
Salassapito ja pörssisäännöt
Immateriaalioikeuksien huomioiminen sosiaalisessa mediassa
Henkilötietojen käsittely ja henkilötietosuoja sosiaalisen median markkinoinnissa
Sananvapaus vs. työntekijän lojaliteettivelvollisuus
Sosiaalisen median ohjeistuksen laatiminen työpaikalle: Miten työntekijöitä tulisi ohjeistaa sosiaaliseen mediaan liittyvissä käytännöistä?

——————————

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Aika:
08.05.2018

Hinta:
550 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.