Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Näin laadin hyvän hankintasopimuksen (1 pv)

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.

Päivän aikana käydään läpi hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa.

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista ja sitä, onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE – ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä.

Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Kouluttajat:
OTK, asiantuntija Saila Eskola/
OTK, asiantuntija Minna Eskola/
OTM, asiantuntija Mirjam Salomäki,
PTCServices Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyyklo 16.00

TILAIUSUUDEN AVAUS JA TAVOITTEET
Päivän aikana jakaannutaan pienryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti
Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE – ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit

HANKINTASOPIMUS JULKISISSA HANKINNOISSA
Sopimusehdot tarjouspyynnössä
Milloin ja miten hankintasopimus syntyy?

HYVÄN SOPIMUKSEN PERUSKIVET
Lainsäädännön reunaehdot ja sopimusvapaus
Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

KESKEISET SOPIMUSEHDOT KÄYTÄNNÖSSÄ
Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Hintaan liittyvät sopimusehdot
• Hinnan muuttaminen
• Bonukset ja sanktiot

SOPIMUKSEN SEURANTA, SOPIMUSRIKKOMUKSET JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
Sopimusrikkomusten seuraamukset
Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

SOPIMUSMUUTOKSET
Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?

———

Koulutuspaikka:

Crowne Plaza, Helsinki

Aika:
24.04.2018

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.