Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Näin laadin hyvän sopimuksen (1 1/2 pv)

Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen tavara- ja palvelusopimuksen laatimiseen toimialasta riippumatta.

Hyvälläkään sopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Toisena koulutuspäivänä käsitellään sopimuksen seurantaa ja valvomista. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten se kannattaa tehdä? Miten sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen tulee puuttua.

Osallistujat saavat käyttöönsä tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä.

Kohderyhmä: kaikki tavara- ja palvelusopimuksia laativat henkilöt.

Otetaan yhdessä sopimukset haltuun – tervetuloa!

Kouluttajat:
Varatuomari, OTL, KTM, asiantuntija Saara Haukipuro /
OTK, eMBA, asiantuntija Niina Elo /
OTK, asiantuntija Minna Eskola,
PTCServices Oy

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy ensimmäisenä päivänä klo 16.00 ja toisena päivänä klo 13.00 lounaaseen.
 
1. päivä

Hyvän sopimuksen peruskivet
Hyvän sopimuksen haasteet
Sopimusvapaus
Lainsäädännön reunaehdot
Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

Keskeiset sopimusehdot käytännössä
Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Hintaan liittyvät sopimusehdot
o Hinnan muuttaminen
o Bonukset ja sanktiot
Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomuk-set ja sopimuksen päättäminen (käsitellään tarkemmin seuraavana päivänä)

Pienryhmätyöskentelyä
Jakaannutaan osallistujien toimialojen mukaisiin ryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti.
Osallistujat saavat käyttöönsä tavara – ja palveluhankintojen sopimusmallit

2. päivä

Sopimuksen seuranta
Miksi sopimuksen seuranta on tärkeää?
Sopimuksen seurannan välineet ja vastuunjaot

Sopimuksen noudattamatta jättäminen ja seuraamukset
Ongelmiin varautuminen jo ennakolta
Reklamaatioiden tekeminen
Vahingonkorvaus
Sopimussakko
Maksuista pidättäytyminen
Sopimuksen irtisanominen
Sopimuksen purkaminen

Pienryhmätyöskentelyä
Tehdään käytännön harjoituksia erilaisten sopimushäiriötilanteiden osalta työpajatyyppisesti.

——————————–


Koulutuspaikka:

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
22.-23.01.2020 klo 9.00–16.00 ja 9.00-12.00

Hinta:
990 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.