Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Osakeyhtiön veroilmoituksen laatiminen (1/2 pv)

Koulutuksessa käydään tiiviissä muodossa käytännönläheisen esimerkin avulla veroilmoituslomakkeen täyttäminen kohta kohdalta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka laativat veroilmoituslomakkeen ensimmäistä kertaa tai haluavat päivittää omaa osaamistaan ja saada varmuutta veroilmoituksen oikein täyttämisessä.

Kouluttaja:
Jukka Hämäläinen, KLT, MBA, HTM, Nettomaster Oy

OHJELMA klo 9.00–12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

OSAKEYHTIÖN VEROTUKSEN PÄÄPERIAATTEET
Tulolähdejaon merkitys
Ennakkoverot ja verotuspäätös edelliseltä vuodelta
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
Verovapaat tuotot

MITEN TÄYTÄN OSAKEYHTIÖN PÄÄVERO-LOMAKKEEN 6B JA KESKEISET LIITELOMAKKEET
Osakaskohtaiset tiedot ja suoritukset osakkaille
Osakaskohtaiset tiedot nettovarallisuutteen vaikuttavista eristä
• Osakastiedosta tehtävät erilliset ilmoitukset
Verojenjako ja osakemuutokset
• Milloin päätös on tehty ja milloin varat ovat nostettavissa – yleisimmät virheet, joilla on ratkaiseva merkitys osakkaan verotukseen
Elinkeinotoiminnan tuotot ja yleisimmät liitelomakkeet
• Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkuvoitot (lomakkeet 71A ja/tai 71B)
• Saadut osingot ja ylijäämät (lomake 73)
Elinkeinotoiminnan kulut ja yleisimmät liitelomakkeet
• Poistot (lomake 62)
• Poistoerot ja hyllypoistot
• Käyttöomaisuuden arvonalentumiset
• Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkutappiot (lomakkeet 71A ja/tai 71B)
• Konsernituki ja saamisten arvonalentumiset
Varallisuuslaskelma
• Missä kohdin varallisuusarvon voivat poiketa kirjanpitoarvoista?
• Kiinteistöt (lomake 18)
• Käyttöomaisuusarvopaperit (lomake 8A)
• Rahoitusomaisuusarvopaperit (loma-ke 8A)
• Muut pitkävaikutteiset sijoitukset (TVL)
• Nettovarallisuus
• Tilintarkastajan tiedot
• Omistusmuutokset ja vaikutukset tappioiden vähentämiseen

MUUTA HUOMIOITAVAA
Veroilmoituksen toimittaminen sähköisesti ja tarvittavat liitteet
Verotuspäätöksen tarkistaminen
Oikaisumenettely ja luottamuksen suoja

——-

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Aika:
06.03.2018

Hinta:
350 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.