Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020 – livewebinaari (1 pv)

Työaikalaissa rajoitetaan enimmäistyöaikoja ja säädetään lepoajoista. Mitä muutoksia säännöllisen työajan järjestämiseen ja lepoaikoihin on tulossa?

 
Liukuvan työajan järjestämiseen on tulossa sekä joustoja että rajoitteita. Työnantaja ja työntekijä saavat jatkossa sopia ns. joustotyöajasta, jossa vähintään puolet työajan sijoittamisesta ja työntekopaikasta on työntekijän päätettävissä. Työaikapankkia koskevat säännökset lisätään työaikalakiin. Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava muun muassa siitä, mitä eriä pankkiin voidaan säästää ja miten säästettyä aikaa pidetään vapaana. Työaikapankista voidaan aina sopia työpaikoilla työnantajan ja henkilöstön kesken.

Ylityökiintiöistä luovutaan ja laissa säädetään työajan enimmäismäärästä. Työajan enimmäismäärää seurataan neljän kuukauden ajanjaksolla. Myös viikkolepo määräytyy jatkossa seitsemän päivän jaksolla. Miten nämä ajanjaksot voidaan määritellä?


Sairausajan lisävapaapäiviä koskeva vuosilomalain muutos tuli voimaan 1.4.2019.
Uusia säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti lomakaudella 2020. Lakimuutos on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä.

Jatkossa työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? Siirtyvätkö lisävapaapäivät, jos työntekijä on sairaana niiden aikana?

Iltapäivällä käsitellään muun muassa etätyötä ja muita ajankohtaisia kysymyksiä. Koulutuksessa kerrotaan vuodenvaihteessa voimaan tulleet ja tiedossa olevat palkkahallintoon vaikuttavat lakimuutokset. Samalla tutustutaan viimeaikaiseen työ-, sosiaali- ja verolainsäädännön oikeuskäytäntöön ja ohjeistukseen. Myös luontoisetuja ja kustannusten korvauksia koskevat olennaiset muutokset ovat iltapäivän aiheena.

Koulutuksessa käsitellään lisäksi tulorekisterin viimeisimpiä ohjeita ja muutoksia. Koulutuksessa selvitetään erilaisten palkkojen ja korvausten ilmoittamiseen liittyviä tyypillisiä kysymyksiä esimerkkien avulla.

Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.

Kaikki striimiin ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 30 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.

Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostissa ohjeet ja linkin, josta pääset seuraamaan lähetystä. Koulutuksen jälkeen saat koulutusaineiston sähköisenä ilmoittamaasi sähköpostiin.

Muista varmistaa, että tietokoneesi internetyhteys toimii, koneen ääniresurssit ovat käytössä ja äänenvoimakkuus sopivalla tasolla. Suosittelemme kuulokkeiden ja mikrofonin käyttöä.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu striimiin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Tällöin ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan sähköpostilla ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi tai soittamalla 09-696 2950.

Kouluttaja:
Palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin

OHJELMA klo 9.00 – 16.00

Työaikalaki palkkahallinnossa
– Tiedossa olevat kannanotot käytännön ongelmatilanteisiin
– Mitä muutoksia säännöllisen työajan järjestämiseen ja lepoaikoihin on tulossa?
– Milloin matka-aika ja koulutusaika ovat työaikaa
– Säännöllisestä työajasta sopiminen
– Liukuva työaika
– Joustotyö – uusi sovittavissa oleva työaikamuoto
– Työaikapankki ja sen käyttöönotto
– Lisä- ja ylityö, mikä muuttuu?
– Työajan enimmäismäärä
– Viikkolepo ja viikkolepokorvaus
– Muut palkkahallintoa koskevat muutokset

Vuosilomalain muutos pähkinänkuoresssa
– Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät sairausajalta
– Lisävapaapäiviltä maksettava korvaus
– Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta

Palkkahallintoa koskevia muutoksia 2020
– Tiedossa olevat tulevat muutokset
– Etätyö työaikalain uudet säännökset
– Etätyötä koskevia vero‐ ja sosiaaliturvakysymyksiä
– Työntekijän muuttokustannusten korvaaminen
– Sairausvakuutusmaksua ja sairausvakuutuslakia koskevat muutokset
– Luontoisedut ja kustannusten korvaukset, mitä uutta?
– Uutta oikeuskäytäntöä työ-, sosiaali- ja verolainsäädännöstä

Tulorekisteri-ilmoittamista koskevia erityistilanteita
– Uudet ja muuttuneet ohjeet tulorekisteri-ilmoittamisesta
– Palkkaennakkojen ilmoittaminen
– Toimitusjohtajan palkkio, TyEL- ja YEL-vakuutettu
– Hallituksen jäsenen palkkio, luontoisedut ja vakuutusmaksut
– Ennakonpidätyksen ja maksujen virhetilanteet
– Bruttopalkan oikaiseminen vai perusteeton etu ja palkan takaisinperintä
– Palvelussuhdetta ja poissaoloja koskevat tiedot

——————————

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
keskiviikko 06.05.2020 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.