Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Palvelusopimusten laadinta (1 pv)

Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Tässä koulutuksessa käydään läpi palvelusopimuksen laatimisen reunaehdot, esitellään yleisesti noudatettavat sopimusehdot sekä suunnitellaan sopimukselle ideaali rakenne. Miten ongelmatilanteisiin voi varautua ennakolta? Saako sopimusta myöhemmin muuttaa? Perehdymme palvelusopimusten keskeisiin ehtoihin ja sopimuksen seurantaan.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä. Päivä antaa valmiudet sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen palvelusopimuksen laatimiseen toimialasta riippumatta.

Tämä kurssi sopii kaikille palvelusopimuksia laativille. Otetaan yhdessä palvelusopimukset haltuun – tervetuloa!

Kouluttajat:
OTK, asiantuntija Saila Eskola/
OTM, asiantuntija Sanna Kronström /
Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta, PTCServices Oy

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

PALVELUSOPIMUSTEN LAADINTA

LÄHTÖKOHDAT HYVÄLLE PALVELUSOPIMUKSELLE
Lainsäädännön reunaehdot
Yleiset sopimusehdot osana sopimuskokonaisuutta
Tilaajavastuulain huomioiminen

SOPIMUKSEN SUUNNITTELU JA HALLINTA
Sopimuksen kohteen määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Tärkeimmät sopimusehdot

-Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
-hinnanmuutoslausekkeet
-IPR- ja salassapitoehdot – mitä näistä on hyvä tietää?
-sanktiot ja bonukset
-ongelmiin varautuminen jo ennakolta.

Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

PIENRYHMÄTYÖSKENTELYÄ

SOPIMUSMUUTOKSET
Voiko sopimuksesta vetäytyä?
Muutokset sopimuskauden aikana – ja varautuminen niihin

——-

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku
Aika:
12.12.2017

Hinta:
590 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.