Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Paranna puhetaitoasi – esiinny eduksesi (2 pv)

Kenelle?
Paranna puhetaitoasi – esiinny eduksesi -valmennus soveltuu kaikille, jotka työssään voivat joutua esiintymistilanteisiin: puhumaan tai pitämään presentaatioita pienemmälle tai suuremmalle yleisölle, kouluttamaan, alustamaan, vetämään yritysesittelyjä, markkinoimaan omaa osaamistaan, tuotteita, tekniikkaa, palveluja ja ajatuksia tai muihin vastaaviin puheviestintätilanteisiin.
Tyypillisesti tällaisia tilanteita kohtaavat eri alojen asiantuntijat, yrittäjät, esimiehet, kouluttajat sekä asiakasrajapinnassa tai myyntitehtävissä toimivat.

Valmennustapa
Paranna puhetaitoasi – esiinny eduksesi -valmennuksessa yksilökohtaisuuden aste on erittäin suuri. Keskeisellä sijalla ovat videoharjoittelu sekä henkilökohtainen palaute ja ohjaus. Tämä valmennus on saanut ylistävää palautetta nimenomaan osuvasta ja ohjaavasta, mutta myös samalla myös rakentavasta, positiivisesta ja kannustavasta henkilökohtaisesta valmennuksesta, jota osallistujat kokevat saaneensa.

Osallistujat saavat ennakkotehtävänä valmistella lyhyen (7-10 minuuttia kestävän) puhe-esityksen itse valitsemastaan (esimerkiksi omaan ammattiin, toimialaan tai tehtäviin liittyvästä) aiheesta. Ennakkotehtävä lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen valmennuksen alkamista ja sen tekemiseen riittää 1-2 tuntia.

Oman tyylin löytäminen ja siihen luottaminen on esiintymistaidon peruspilari.
Kaikissa Tapani Lepomäen puhe- ja esiintymistaidon valmennuksissa keskeisenä periaatteena on Aristoteleen esittämä ajatus: ”Tärkeintä on puhujan persoonallisuuden ja esitystavan sopusointu.” Oleellista siis on, että jokaisen tulisi kehittää viestintätaitojaan nimenomaan omista lähtökohdistaan, oman persoonallisuuden ja omien vahvuuksien mukaan. Nämä lähtökohdat ja vahvuudet ovat eri henkilöiden kohdalla hyvinkin erilaisia.
”Yksi voi olla show-tyyppi, toinen taas omassa vähäeleisyydessään hyvin uskottava ja sanonnaltaan selkeä. Huumoriakin voi tuoda esiin kuivakkaasti tai räväkästi.”

Tehokkaan esiintymisen perusasiat ovat sekä esityksen sisältö että esitystapa. Näitä kahta ei voida erottaa toisistaan, opettaa erikseen tai käsitellä palautteessa erikseen, vaan ne kietoutuvat yhteen ja niitä opetettaessa sekä arvioitaessa on otettava huomioon esiintyjän persoonallisuus.

Rohkeus kasvaa uskaltaessa ja pelko epäröidessä, sanoo kansanviisaus. Samaa sanoo kouluttaja Tapani Lepomäki: ”Uskaltaminen vie positiiviseen esiintymiskierteeseen. – Jännittäminen ei ole paha asia, eikä siitä ole tavoitteena päästä kokonaan eroon. Jännitysoireet eivät ole hälytysvaloja, vaan merkki siitä, että virta on päällä ja kehomme valmistautuu tsemppaamaan.”

Kouluttaja
Valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa FM Tapani Lepomäki, joka on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksella puheviestinnän ja neuvottelutaidon lehtorina v. 1986-2014 sekä johtanut yritysviestintä-sivuainetta. Vuonna 2015 hän siirtyi yliopiston Kielikeskuksen palvelukseen suunnittelemaan puheviestinnän opetuksen uudistusta ja jatkamaan opetustyötä. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kielikeskukset yhdistyivät vuoden 2019 alusta ja Tapani Lepomäki jatkaa työtään tässä uudessa yksikössä.
Tapani on erittäin kokenut luennoitsija ja kouluttaja, joka on pitkällä työurallaan pitänyt satoja koulutustilaisuuksia ja kursseja Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistoissa sekä teollisuudessa, yrityksissä, työmarkkinajärjestöissä ja valtionhallinnossa.

Aiempien valmennusten osallistujien palaute Tapanille
(asteikolla 1-5, 1=huono, 5=erinomainen):
– Aiheen hallinta ja asiantuntemus, keskiarvo 4,6
– Kouluttajataidot ja opetustyyli, keskiarvo 4,5OHJELMA

1. päivä:

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Esiintyminen, persoonallisuus, viestinnällinen minä-kuva

10.00 Miten saan lisää vakuuttavuutta esiintymiseeni?
– Ota tila ja aika haltuun
– Yleisökontaktin merkitys
– Yleisöanalyysi ja kohdentaminen
– Selkeys, käytännöllisyys ja esimerkit
– Omakohtaisuus ja omat kannanotot
– Vaihtelu ja mielenkiinnon ylläpito
– Luvut, numerot, tilastot… ja niiden esittäminen
– Jos haluat vuorovaikutteisuutta…?

12.00 Lounas

13.00 Ex-tempore -harjoitus:
valmistautuminen, videointi, katselu

14.30 Kahvi

14.50 Valmistautuminen videoharjoitukseen

15.30 Ennakkotehtävänä annettujen puhe-esitysten nauhoittaminen

17.00 Ensimmäinen päivä päättyy

2. päivä:

08.30 Aamukahvi

09.00 Esiintymisjännityksen hallitseminen

09.45 Henkilökohtaiset palautteet, keskustelua ja yleistäviä näkökulmia

12.00 Lounas

13.00 Havainnollistaminen:
– Power Point ja muut vastaavat ohjelmat – haittaa vai hyötyä?

13.30 Henkilökohtaiset palautteet ja keskustelu jatkuvat

Kahvi työskentelyn lomassa

15.40 Loppukeskustelu

16.00 Koulutus päättyy

————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
ke-to 8.-9.5.2019

Hinta:
1397 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin sekä lounaat ja kahvit koulutuspäivinä.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 1357 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 1297 euroa euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.