Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Purkava täydennysrakentaminen ja asunto-osakeyhtiölain muutokset (1/2 pv)

Koulutuksen ajankohta on siirtynyt. Uusi koulutuspäivä on 11.04.2019

Kasvavilla kaupunkialueilla tarvitaan nykyistä tiiviimpää asuntorakentamista. Toisaalta huomattavaan osaan asunto-osakeyhtiöiden rakennuksista kohdistuu nyt tai lähitulevaisuudessa huomattavia peruskorjaustarpeita. Purkava lisärakentaminen mahdollistaisi vanhojen rakennusten purkamisen asumistarpeiden kehitystä vastaavan lisärakentamisen tieltä ja sitä myöten yhdyskuntarakenteen tiivistämisen. Uusi sääntely helpottaa päätöksentekoa ja sujuvoittaa prosesseja.
Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annettiin lokakuun 2018 lopussa.

Millaisia mahdollisuuksia uusi sääntely luo? Mitkä ovat suurimmat haasteet muutosten astuessa voimaan? Milloin maankäyttösopimus on tarpeen? Milloin poikkeaminen tulee kyseeseen?

Tässä koulutuksessa saat vastauksen seuraaviin kysymyksiin:
– Mikä muuttuu uuden lain myötä?
– Mitkä ovat eri osapuolien velvoitteet?
– Maankäyttösopimuksen tarve?
– Asemakaavan muutos vai poikkeaminen?

Kenelle?
Tilaisuus on suunnattu rakennuttajille, kuntien maankäytöstä vastaaville, maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, asunto-osakeyhtiöasioita hoitaville asianajajille, virkamiehille, asiantuntijoille sekä alan konsulteille, isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille.

Kouluttajat
OTT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

OTT, VTM (taloustiede), yritysjuridiikan professori Veikko Vahteran tutkimusintressit kohdistuvat laajasti yhtiöoikeuteen ja arvopaperimarkkoihin. Hänellä on erittäin laaja kokemus osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden sekä riidanratkaisun kysymyksistä. Hän on kirjoittanut teemoista lukuisia kirjoituksia sekä toiminut luennoitsijana ja välimiehenä sekä oikeudellisena asiantuntijana monissa eri yhteyksissä. Vahtera on toiminut professorina vuodesta 2013 lähtien ja ennen tätä tehtävää Vahtera on työskennellyt mm. lainvalmistelijana oikeusministeriössä ja ollut mukana laatimassa nykyistä asunto-osakeyhtiölakia sekä osakeyhtiölakiin tehtyjä muutoksia.

Veikko Vahtera yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu


OHJELMA

9:00 Tervetuloa Edilex Pro -koulutukseen

9:05 Maankäytön ja rakennuslain vaatimukset
Ari Ekroos
, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto
– asemakaavan muutokset ja maankäyttösopimukset – yhteistyö kaupungin kanssa
– alueellinen poikkeaminen
– rakentamisen luvat

10:05 Asunto-osakeyhtiölain muutokset ja vaikutukset käytäntöön
Veikko Vahtera
, yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu

– Selvitystila ja yhtiön kiinteistön tai sen käyttöoikeuden tai rakennuksen luovuttaminen
– Päätös purkamisesta ja uusrakentamisesta
– Muutokset osakkeenomistajan hallintaoikeuteen
– Purkavaa lisärakentamista koskeva suunnitelma

11:30 Asunto-osakeyhtiölain muutokset ja vaikutukset käytäntöön
Veikko Vahtera
, yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu

– Riippumattoman asiantuntijan lausunto purkavasta lisärakentamisesta
– Purkavaa uudisrakentamista vastustaneen osakkeenomistajan osakkeiden lunastamista koskeva sääntely
– Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

12:15 Koulutus päättyy

(12:15-13 vapaaehtoinen lounas)

————————

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza Helsinki-Hesperia
Mannerheimintie 50
Helsinki

Ajankohta:
11.04.2019 klo 9.00 – 12:15

Hinta:
450
euroa /hlö + alv 24 %.

Webinaari: 400 euroa + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 euroa + alv. 24% /hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutuksen ajankohta on siirtynyt. Uusi koulutuspäivä on 11.04.2019