Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tiedonhallinnan perusteet – arkistointisuunnitelma ja uuden tietosuojalain merkitys (1/2 pv)

Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta, parantaa palveluja. Arkistointi tuntuu oleva ongelma monessa yrityksessä. Aina ei tiedetä, mitä pitää arkistoida ja kuinka kauan, joten arkistoidaan kaikki ja säilytetään asiakirjoja liian pitkiä aikoja.

Yrityksen tulisi laatia ohje, joka helpottaa arkistoon sisällytettävien asiakirjojen käyttöä, ylläpitoa ja hallintaa. Tätä kutsutaan arkistonmuodostus- eli arkistointisuunnitelmaksi (AMS). Koulutus on hyväksi erityisesti HR-, talous- ja palkanlaskentahenkilöstölle. Uuden tietosuojalain myötä mm organisaation asiakirjojen säilytysajat on tiedettävä (elinkaaren hallinta).

Koulutus on pienryhmämuotoinen, 5-18 osallistujaa.

Kouluttaja
Tietosuoja-asiantuntija Jarkko Koivuniemi, Rapu Training Oy

Ohjelma klo 9.00–12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

Arkistointisuunnitelman tavoitteet ja prosessit
 
Esim. henkilöstöhallinnon asiakirjojen arkistointi

Miksi esim. henkilöstöhallinnon asiakirjoja arkistoidaan?
Asiakirjahallinnan prosessit ja tavoitteet
Arkistoitavat henkilöstöhallinnon asiakirjat
Paperiset lomakkeet vs henkilötietojärjestelmät
Elinkaaren hallinta

Arkistointiin liittyvät säädökset
Lait ja asiakirjastandardit
Asiakirjavaatimukset ja asiakirjojen julkisuus

Uuden tietosuojalain merkitys

Elinkaaren alku, tiedon kerääminen
Tietojen käsittely ja elinkaaren lopussa
Lokien elinkaari

Henkilöstöhallinnon asiakirjojen säilytystavat ja –ajat

Eri asiakirjojen elinkaaret
Tulkintaa?

Arkistointisuunnitelma yritykselle

Arkistointi ja sen periaatteet
Digitaalinen taloushallinto
Sähköinen arkistointi
————————————

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank
Unioninkatu 20
00130 Helsinki

Aika:
10.01.2019 klo 09.00–12.00

Hinta:
390 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.