Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Tiedonhallintamallin rakentaminen organisaatiossa (1 pv)

Tiedonhallinnan tavoitteena kaikissa organisaatioissa on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri palveluissa ja prosesseissa. Tiedonhallinta tarkoittaa mm. tiedonhallinnan kuvaamista ja tiedonhallintamallin laatimista.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020, jossa tiedonhallintayksiköiden pitää kuvata tiedonhallintamalli vuoden 2020 aikana. Laki on yleislaki julkiselle sektorille.

Uudella tiedonhallintalailla määritetään tiedon koko elinkaaren hallinta. Se sisältää mm. tiedon suunnittelu- ja kuvausvelvollisuuden sekä tietoturvallisuusvaatimuksia. Tiedonhallintayksikön on myös jatkossa arvioitava toimintaprosessien tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet sekä ylläpidettävä tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. Tule oppimaan lisää, mitä tiedonhallintamalli tarkoittaa.
 
Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille organisaatioille, erityisesti julkiselle sektorille, (kunnat/kuntayhtymät, valtion virastot, julkiset liikelaitokset, julkisoikeudelliset yhteisöt) johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille, asiakirjahallinnon, arkistotoimen, rekisterien ja tietovarantojen parissa toimiville.

 
Kouluttaja:
Yritysarkkitehti Jarkko Koivuniemi, Rapu Training Oy


OHJELMA
Klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Sisältö:
– Tiedonhallinnan kuvausvelvollisuus käytännössä
– Tiedonhallintoyksikkö ja sen vastuut tiedonhallinnassa ja kuvaamisessa
– Tiedonhallintamalli: funktio ja perustelut lain vaatimusten takana
– Mitä tiedonhallintamallissa kuvataan ja mitä aiemmin laadittuja kuvauksia voidaan hyödyntää
– Tiedonhallintamallin minimisisältö
– Tiedonhallintamalliin liittyvät tietoturva- ja tietosuojakuvaukset
– Tiedonhallintamalliin vaikuttavien muutosten arviointi
– Tiedonhallintamalliin liittyvät tietoturva- ja tietosuojakuvaukset
– Mistä kannattaa aloittaa?
– Tiedonhallintamallin laatimisen prosessi ja vaiheet
– Hyvän tiedonhallintamallin elementtejä
– Malli
– Esimerkkejä

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
torstai 28.01.2021, klo 09.00 – 16.00 +/- 15 min.

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.