Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely (1/2 pv)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta on tullut soveltaa 25.5.2018 lukien kansallisen tietosuojalainsäädännön rinnalla.

Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille merkittäviä uusia velvollisuuksia ja vastuita. Uudistuksen myötä tietosuojasääntelyssä on omaksuttu niin sanottu riskiperusteinen lähestymistapa henkilötiedon käsittelyyn. Lisäksi asetuksen myötä keskeisiä muutoksia on tullut muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistumisen, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskevan velvollisuuden ja rekisterinpitäjälle asetetun osoitusvelvollisuuden sekä seuraamusriskien osalta. Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.

Koulutuksessa käydään läpi henkilötiedon elinkaari henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta aina henkilötietojen hävittämiseen saakka. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi asetuksen vaikutuksia yleisesti henkilötiedon käsittelyyn. Koulutuksessa käydään myös läpi rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle asetettuja velvollisuuksia muutoksineen.

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tieto henkilötietojen käsittelystä ja saamaan tietoa siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä, jotta käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista.

KOULUTTAJA
OTM, lakimies Sofia Sjöblom, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


OHJELMA klo 9.00 – 12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

Koulutuksen aihealueet:

Henkilötietojen käsittely työelämässä uusi tietosuoja-asetus huomioiden
Rekrytointi
Tarpeellisuusvaatimus
Henkilötietojen käsittelyn edellytykset
Arkaluonteisten tietojen käsittely
Tekninen valvonta, sähköpostit ja tietoverkot
Viranomaisilmoitukset
Tietosuojan arkipäiväistäminen
————————————

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank
Unioninkatu 20
00130 Helsinki

Aika:
15.01.2019 klo 09.00–12.00

Hinta:
350 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.