Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tilaajavastuulaki, rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudet ja ulkomaisen työvoiman käyttö (1 pv)

Tiedätkö jo, mitä konkreettisia velvollisuuksia tilaajavastuulaki asettaa omalle organisaatiollesi sekä miten varmistat näiden vaatimusten täyttämisen toiminnassanne? Yleisestä väärinkäsityksestä poiketen tilaajavastuulaki ei koske vain ja ainoastaan rakennusalaa, vaan se asettaa laaja-alaisia velvollisuuksia alihankkimiseen ja vuokratyövoiman käyttöön kaikilla aloilla.

Vastaavasti myös rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudella pyritään torjumaan harmaan taloutta. Koulutuksessa käymme läpi tiedonantovelvollisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet sekä raportoinnin toimenpiteet käytännön esimerkkien avustuksella.

Lainsäädäntö asettaa velvollisuuksia työnantajille myös ulkomaalaisen työvoiman käytössä. Työnantajalla on muun ohella velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Lisäksi Suomeen lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä.

Koulutus on suunnattu erityisesti organisaatioille, jotka käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä alihankintaa, vuokratyötä tai ulkomaista työvoimaa toiminnassaan. Koulutus soveltuu sekä henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta asiaa koskevan lainsäädännön sisällöstä että myös henkilöille, jotka kaipaavat lisätietoutta sääntelyn uusimmista muutossuunnista.
 

Kouluttajat:
KTM, asianajaja Marita Iskala /
OTM, lakimies Hanna-Mari Leppänen,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


Ohjelma klo 09.00–15.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Kysymysten käsittely klo 14.30-15.00

Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
– Soveltamisalaan kuuluvat työt ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
– Pyydettävät selvitykset ja tietojen säilyttäminen
– Ulkomaalaiselta sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset
– Miten huomioin tilaajavastuulain sopimusehdoissa?
– Seuraamukset laiminlyönneistä

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus
– Työntekijätietojen selvitysvelvollisuus vs. urakkatietojen selvitysvelvollisuus
– Rakennuttaja, päätoteuttaja & yhteinen työmaa
– Sopimus- ja työmaakohtainen ilmoittaminen
– Tiedonantovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen
– Ajankohtaiset ilmoittamiskäytäntöä koskevat muutokset

Ulkomaisen työvoiman käyttö
– Ulkomaisen työvoiman käyttömuodot, luvat ja menettelyt
– Suomeen työsuhteeseen tuleva ulkomaalainen työntekijä
– Lähetetyt työntekijät
– Työsuhdetta ja työsuhteen ehtoja koskevat velvollisuudet

———————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 04.09.2019 klo 9.00 – 15.00

Hinta:
550 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.