Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tilaajavastuulaki ja rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudet (1 pv)

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää yritysten tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta. Lain tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset työnantajavelvoitteensa. Lain säännösten rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Uusi laki lähetetyistä työntekijöistä astui voimaan kesäkuussa 2016 sisältäen säännökset muun muassa työn tilaajan velvollisuuksista. Olennaisin uudistus koskee ilmoitusmenettelyä työntekijöiden lähettämisestä ja siihen liittyen tilaajalle ja rakennuttajalle asetettuja velvoitteita.

Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön, lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset sekä ulkomaalaislaista seuraavat keskeiset velvoitteet.

Kouluttajat:
KTM, asianajaja Marita Iskala (ent.Tapola)/
OTM, lakimies Hanna-Mari Leppänen/
OTM, Specialist councel Anet Mäntynen,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

OHJELMA klo 9.00–15.30
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Kysymysten käsittely klo 15.00-15.30

KÄSITTELEMME SEURAAVIA AIHEITA:

Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
Tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvat sopimukset
Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja niiden sisältövaatimukset
Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä
Selvitysvelvollisuuden poikkeukset
Seuraamukset laiminlyönneistä
Ulkolaiselta sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen hankintaprosessissa – mitä tarjouspyyntöön ja sopimusehtoihin?
Rakennusalaa koskevat erityissäännökset
Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä
Ulkomaalaislaissa säädetyt tilaajan velvoitteet

——-

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Aika:
30.05.2018

Hinta:
490 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.