Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tilaajavastuulaki ja uudistuva rakentamisen tiedonantovelvollisuus (1 pv)

Tilaajavastuulain keskeisenä tavoitteena on asettaa tilaajille velvollisuus selvittää sopimuskumppaniensa täyttävän lakisääteiset työnantajavelvoitteensa. Lain tarkoituksena on näin edistää yritysten tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta.

Tilaajavastuulaissa asetetut vaatimukset koskevat myös ulkomaista sopimuskumppania. Miten tilaajavastuulaissa asetettu selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla? Mitä velvoitteita ulkomaalaislaista seuraa tilaajalle? Entä mitä vaikutuksia lähetettyjä työntekijöitä koskevalla lailla on?

Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön, lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset sekä ulkomaalaislaista seuraavat keskeiset velvoitteet.
 
Lisäksi osana harmaan talouden torjumista rakennusalan yritykset ovat velvollisia ilmoittamaan kuukausittain Verohallinnolle tiedot työntekijöistään ja urakoistaan sekä niihin liittyvistä sopimuksista. Rakennusalan ilmoittamisvelvollisuus uudistuu marraskuusta 2019 alkaen. Myös vuoden 2019 alussa käyttöön otettu tulorekisteri on muuttanut ilmoittamisvelvollisuuden sisältöä. Koulutuksessa käymme läpi tiedonantovelvollisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet sekä raportoinnin käytännön toimenpiteet uudistuvan ilmoittamiskäytännön näkökulmasta.

 

Kouluttajat:
OTK, HTM, Specialist Counsel Valtteri Nieminen /
OTM, KTM, asianajaja Marita Iskala /
OTM, lakimies Hanna-Mari Leppänen,
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Ohjelma alkaa klo 09.00
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Kysymysten käsittely klo 14.30-15.00
Ohjelma päättyy klo 15.00

Käsittelemme muun muassa seuraavia aiheita:
 
Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
– Soveltamisalaan kuuluvat työt ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
– Tilaajan vastuu selvityksen pyytämisestä ja tarkastuksen suorittaminen
– Tietojen säilyttäminen
– Ulkomaalaiselta sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset
– Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä
– Ulkomaalaislaissa säädetyt tilaajan velvoitteet
– Miten huomioin tilaajavastuulain sopimusehdoissa?
– Seuraamukset laiminlyönneistä

Uudistuva rakentamisen tiedonantovelvollisuus
– Uusi työntekijäilmoitus
– Ilmoituksen sisältö ja tietojen ilmoittaminen: Mikä muuttuu?
– Uusi urakkailmoitus
– Ilmoituksen sisältö ja tietojen ilmoittaminen: Mikä muuttuu?
– Siirtymäajan menettelyt
– Ilmoitustietojen korjaaminen
– Tunnistekortit, veronumerot ja julkinen veronumerorekisteri

———————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 10.03.2020

Hinta:
550 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.