Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti esimerkkien avulla (2 pv)

Koulutuspäivä on erittäin käytännönläheinen, jolloin opittuja asioita voidaan välittömästi hyödyntää oman tilinpäätöksen laatimisessa. Koulutuspäivän aikana käsitellään kaikki taseen ja tuloslaskelmien erien ja liitetietojen erityispiirteet sekä huomioidaan pien- ja mikroyrityksille asetettavat lieventävät tilinpäätösvaateet.
 
Kouluttaja:
KLT, MBA, KHT Jukka Hämäläinen, Netttomaster Oy

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus alkaa klo 9.00
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

1. päivä
 
Tilinpäätöksen tavoite ja toimintaa ohjaavat säännökset

Miten oikea ja riittävän kuvan vaatimusta sovelletaan käytännössä
Olennaisuus ja muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
Osakeyhtiölain erityispiirteitä tilinpäätöksen laadinnan kannalta
Keskeiset riskikohdat pienosakeyhtiön tilinpäätöksessä

Tilinpäätöksen sisältö

Pien- ja mikroyhtiön tilinpäätösmalli
– Tuloslaskelma
– Tase
– Liitetiedot
– Muut tilinpäätösasiakirjat

Pienyritystä suuremman yhtiön tilinpäätösmalli
– Toimintakertomus (KPL ja OYL)
– Tuloslaskelma
– Tase
– Rahoituslaskelma
– Liitetiedot
– Muut tilinpäätösasiakirjat

Tuloslaskelma

Yleiset tuottojen ja kulujen jaksottamisperiaatteet
Liikevaihto ja tuottojen jaksottamisen periaatteet
Poikkeaminen yleisistä jaksotusperiaatteista
Vaihto-omaisuuden käsittely
– Vaihto-omaisuuden määritelmä ja ryhmittely taseessa
– Vaihto-omaisuuden hankintamenon määrittäminen
– Varaston arvoon vaikuttavan tilaus- ja toimitusprosessin kuvaaminen
– Tilaus- ja toimitustapalausekkeet – kenen omaisuutta hyödykkeet ovat?
– Kaupanalan erityispiirteitä
– Valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen erityispiirteitä
– Vaihto-omaisuuden arvostaminen
– Varastoarvojen muutokset ja niiden kirjaaminen
Henkilöstökulujen jaksottaminen ja täsmäyttäminen
– Palkat ja lomapalkat
– Sosiaalikulut
– Täsmäyttämistoimenpiteet
Poistot ja arvonalentumiset
– Pienhankinnan ja alle kolmen vuoden kalusto
– Pienyhtiön poistokäytäntö
– Käyttöomaisuuspoistot 2018 (EVL)
Verotettavan tulon laskenta
– Tulolähdejaon merkitys
– Verotettavan tulon laskenta
– Verotettavaan tuloon lisättävät erät
– Verotettavasta tulosta vähennettävät erät
– Osakeyhtiön veroilmoituksen keskeiset kohdat

2. päivä
 
Tase

Pysyvät vastaavat ja hankintamenon määrittely
Aineettomat hyödykkeet
– Miksi aineettomien hyödykkeiden aktivoimiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota ja huolellisuutta?
– Miten aineettomien hyödykkeiden hankintameno määritetään ja miten aktivoitujen hyödykkeiden vaikutusaikaa tulisi pystyä arvioimaan?
– Aineettomien hyödykkeiden määritelmä ja ryhmittely taseessa
– Kehittämismenojen määritelmä ja aktivointiedellytykset sekä dokumentointi
– Mitä muita aineettomia hyödykkeitä voi aktivoida ja mitä aktivointien osalta tulee ottaa huomioon?
Aineelliset hyödykkeet
– Rakennukset ja rakennelmat
– Koneet ja kalusto
– Aktivointi, poistot ja arvonalentumiset
Sijoitusten ryhmittely taseessa
– Sijoitus- ja rahoitusarvopaperit – ryhmittely ja arvostus
Arvonkorotukset
– Miksi arvonkorotuksia kirjataan?
– Mihin taseryhmiin voidaan tehdä arvonkorotuksia?
– Miten vaikuttaa yhtiön omaan pääomaan?
Oman pääoman kirjaukset
– Sidottu ja vapaa oma pääoma
– Oikaisut jakokelpoisiin varoihin
– SVOP- rahaston kirjanpidossa ja verotuksessa
– Varojen jakamiseen liittyvät päätökset ja kirjaaminen
Pakolliset ja vapaaehtoiset varaukset
– Verotusperusteiset varaukset (EVL)
– Pakolliset varaukset – milloin kirjattava ja milloin riittää mahdollisesta menetyksestä vain liitetieto

Tilinpäätöksen tekninen laadinta ja täsmäytystoimenpiteet

Täsmäytys ja tarkastustoimenpiteet tilinpäätöserien oikeellisuudesta
Miten kirjaan ja valmistelen tilinpäätösaineistoa jo kuluvan vuoden aikana?
Mitä tietopyyntöjä pitää tehdä ja koska, jotta tiedot olisivat oikeaan aikaan käytettävissä?
Miten huomioin ja täsmäytän keskeiset tilinpäätöserät
Tilinpäätöksen koostamisen nopeuttamiseen liittyviä vinkkejä
Miten ohjaan prosessia tilintarkastajan, yritysjohdon tai yrittäjän kanssa, jotta yhtiökokous ja päätökset osingonjaosta voidaan tehdä toivotussa aikataulussa?

Ajankohtaiskatsaus

KILA:n uusimmat lausunnot
KILA:n päivitetyt yleisohjeet ja keskeiset muutokset
Tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä verotusmuutoksia ja verohallinnon ohjeita

——————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
17.-18.12.2019 klo 9.00–16.00

Hinta:
1 090 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.