Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tilinpäätöksen perusteet (2pv)

Joudutko työssäsi käsittelemään tilinpäätöksiä mutta sinulla ei ole kirjanpidon osaamista? Et osaa lukea tilinpäätöstä tai esittää kysymyksiä siitä? Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä peruskysymyksiä.

Kirjanpitovuosi päättyy tilinpäätökseen:

– Mikä on tilinpäätös?
– Miten se tehdään ja mitä sen tekemisessä on huomioitava?
– Mistä saadaan tiedot tilinpäätöksen tekemiseen
– Miten varmistutaan tilinpäätöksen oikeellisuudesta?
– Mitä tilinpäätöksessä pitää olla ja miten ne pitää esittää?

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka haluat ymmärtää tilinpäätöksen sisällön:

– Mitä milläkin rivillä on ja mistä luvut ovat tulleet?
– Kuinka tilinpäätös teknisesti tehdään?

Koulutuksen jälkeen ymmärrät tilinpäätöksen tekemisen periaatteet ja lain vaatimukset tilinpäätökselle. Kurssi on pienryhmämuotoinen, 5 – 15 osallistujaa.

Kouluttaja:
KLT Mika Vesa, Tilitoimisto Vesa Oy

Ohjelma
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

1. päivä

Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
 
Tilinpäätöksen sisältö käytännössä

Tilinpäätöksen rakenne
Tilinpäätöserien yksityiskohtainen kuvaus
Toimintakertomus
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
Tilinpäätöksen aikasäännökset

Arvonlisäverotukset säännökset tilinpäätökseen liittyen

Ennakkomaksujen käsittely
Suoriteperusteisuus

Tilinpäätöksen alustavat työvaiheet

Tilien saldojen varmistaminen ja täsmäyttäminen
Tilien sisällön tarkistaminen ja tilierittelyt
Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen

Omavero

Omavero tilinpäätöksessä

Jaksotussäännökset kirjanpitolain mukaan

Varasto
Maksamattomat palkat ja palkkiot tilinpäätöksessä, korkomenot ja -tulot, tulojen ja menojen jaksottaminen
Lomapalkkajaksotukset sosiaalikuluineen
Sosiaalikulujaksotukset; TyEL, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus, muut
Poistot, suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet
Verojen laskeminen

2. päivä
 
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet

Hallituksen kokousmenettely ja erityistilanteet
Päätöksenteko ja pöytäkirjan laatiminen
Tilintarkastus
Yhteistyö tilintarkastajan kanssa
Tilintarkastajalle toimitettavat asiakirjat
Yhtiökokous
Päätöksenteko ja pöytäkirjan laatiminen

Käytännön tilinpäätöksen harjoitustehtävä

Harjoituksessa tehdään pienen yrityksen tilinpäätös tilinpäätöstositteista, jaksotetaan säännösten mukaan tuloja ja menoja ja saadaan aikaiseksi tasekirja ja tase-erittelyt. Harjoitus auttaa ymmärtämään tilinpäätökseen liittyviä työvaiheita jaksotuksineen sekä tilinpäätöksen sisältöä.

————————————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Aika:
12. – 13.06.2019 klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Hinta:
800 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.