Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

TOGAF 9 Foundation 2.0 (3 pv)

Koulutuksessa käydään läpi maailman yleisimmin käytettyä yritysarkkitehtuuriviitekehystä TOGAFia. Koulutus tarjoaa osallistujalle TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet.

TOGAF 9.1 Foundation 2.0 -kurssin jälkeen osallistuja tuntee TOGAF 9.1:n osat, rakenteen ja avainkäsitteet sekä ymmärtää TOGAF 9 -viitekehyksen tarjoamat näkökulmat.

Tieturin järjestämä TOGAF® 9 Foundation 2.0 koulutus on akkreditoitu koulutus ja noudattaa The Open Group Certification for people: TOGAF 9 sertifiointiohjelman akkreditointivaatimuksia:
– TOGAFin eri versioihin on sertifioitunut maailmanlaajuisesti jo yli 55000 henkilöä.
– TOGAF on vapaasti saatavilla ja ilmainen viitekehys yrityksen sisäiseen kehittämiseen.
– TOGAF -kokonaisarkkitehtuuriviitekehystä käyttää 80% maailman 50 suurimmasta yrityksestä.
– TOGAF on perustana Suomen julkishallinnon laajalti käyttämässä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä.
– Viitekehyksen käyttö pienentää todistetusti kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa.

The Open Group ja TOGAF ovat The Open Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kohderyhmä

Kurssi sopii:

– henkilöille, jotka tarvitsevat perusymmärtämystä TOGAF 9.1:stä.
– asiantuntijoille, jotka työskentelevät arkkitehtuuriprojekteissa
– suunnittelijoille, jotka suunnittelevat arkkitehtuurien mukaisia ratkaisuja
– yritysarkkitehdeille, jotka tarvitsevat TOGAF 9.1:n perustiedot
– kaikille toimijoille, jotka roolissaan haluavat ymmärtää, miten organisaatiota kehitetään järjestelmällisesti

Esitiedot

Kokemus yritysarkkitehtuurista helpottaa omaksumista.

Sertifikaatti

Kurssin hinta muodostuu kurssimaksusta + testimaksusta. Kurssia ei myydä ilman testiä. Hintaan lisätään alv.

Helsingissä testi järjestetään koulutuksen viimeisenä päivänä koulutuspaikalla. Muualla pidettävissä koulutuksissa osallistujat saavat koulutuksen jälkeen voucherin, joka toimii maksuvälineenä Pearson VUE testikeskuksissa. Myös Helsingissä voit halutessasi käyttää tätä vaihtoehtoa.

Kurssin materiaalit

Materiaali on englanninkielinen. Materiaalina käytetään Management Institute of Finland MIF Oy:n Open Groupin akkreditoimaa koulutusmateriaalia.


Sisältö TOGAF 9 Foundation 2.0 kouluksessa

1. päivä

TOGAF Peruskäsitteet
– Enterprise – Yritys
– Enterprise Architecture – Yritysarkkitehtuuri
– Arkkitehtuuriviitekehys
– TOGAFin esittely

Ydinkäsitteet TOGAFissa
– ADM – arkkitehtuurin kehitysmenetelmä
– Enterprise Continuum – yritystoiminnan jatkumo
– Architecture Repository – arkkitehtuurin tietovarasto
– Architecture Capability – Arkkitehtuurikyvykkyys

Johdatus arkkitehtuuri kehitysmenetelmään
– Johdanto arkkitehtuurikehitysmenetelmään (ADM)
– ADM-syklin, sen vaiheiden ja vaiheiden tavoitteiden esittely
– Vaiheiden tyypillisten askelien esittely
– Kehittämistä tukevien ohjeistojen ja tekniikoiden esittely
– Arkkitehtuurityön rajaus

Enterprise Continuum – yritystoiminnan jatkumo
– Rakenne ja tarkoitus
– Arkkitehtuurijatkumon rakenne ja tarkoitus
– Ratkaisujatkumon rakenne ja tarkoitus
– Arkkitehtuurin kolme tasoa

2. päivä

ADM:n vaiheet (Level 1)
– Valmisteluvaihe
– Vaihe A – Arkkitehtuurivisio
– Vaihe B – Liiketoiminta-arkkitehtuuri
– Vaihe C – Informaatiojärjestelmäarkkitehtuuri
– Vaihe D – Teknologia-arkkitehtuuri
– Vaihe E – Vaihtoehdot ja ratkaisut
– Vaihe F – Siirtymäsuunnittelu
– Vaihe G – Toteutuksen hyvä hallinta
– Vaihe H – Arkkitehtuurin muutoksenhallinta
– Arkkitehtuurivaatimusten hallinta

ADM-ohjeistot ja -tekniikat
– Arkkitehtuuriperiaatteet
– Liiketoimintaskenaariot
– Puuteanalyysi
– Yhteentoimivuus
– Liiketoimintamuutoksen valmiuden arviointi

Arkkitehtuurin hyvä hallinta (Governance) (Level 1)
– Arkkitehtuurin johtoryhmä
– Arkkitehtuurisopimukset
– Arkkitehtuurivastaavuus

Arkkitehtuurinäkymät, -näkökulmat ja sidosryhmät
– Näkymien luomisprosessi

3. päivä

Rakennuselementit (Building Blocks)

Määritelmä, tarkoitus ja ominaispiirteet

ADM-tuotosten kuvaus ja tarkoitus

ADM:n tuotosten määritelmä ja tarkoitus

TOGAF:n viitemallit (Level 1)
– TRM
– III-RM

TOGAF:n sertifioitumisohjelma

Koulutuskortti TOGAF-koulutuksessa
Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää. Tämä sisältää testimaksun.

—————————–

Koulutuspaikka
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, Helsinki

Aika
12.06.2017 – 14.06.2017

Hinta
1 895 eur
(+ alv 24 %)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.