Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Toimittajaverkoston johtaminen (2 pv)

”Nopeasti muuttuvassa maailmassa kyky etsiä, tunnistaa, johtaa, kehittää ja vaihtaa toimittajia sujuvasti on kriittistä osaamista”

Toimittajaverkoston hyvällä johtamisella saavutetaan parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua. Yritysten kilpaillessa parhaista ulkoisista resursseista, mm. houkuttelevuuden merkitys kasvaa. Yhteistyön ja kumppanuussuhteen edellytyksenä on, että osapuolten tavoitteet ovat likimain samansuuntaiset ja molemmat ovat toisilleen tärkeitä kumppaneita. Yhteistyöhön ja tiiviiseen kumppanuussuhteeseen liittyy kuitenkin riskejä, jotka on myös syytä tunnistaa.

Aktiivinen suhtautuminen toimittajiin ja toimittajamarkkinoiden hyödyntämiseen on merkittävä tekijä liiketoimintamenestyksen kannalta. Toimittajasuhteiden kehittäminen varmistaa toimittajien kyvykkyyden nyt ja tulevaisuudessa. Toimittajayrityksillä on oman liiketoimintansa kehittämiseen rajallinen määrä rahaa, osaamista ja henkilöresursseja. Vaikutatko sinä aktiivisesti siihen, mihin nämä resurssit kohdistetaan? Kehittääkö toimittajasi omaa toimintaansa sinun yrityksesi tarpeiden täyttämiseksi vai mahdollisesti kilpailijoiden? Ohjaako toimittajien kehittämistä operatiivisen toiminnan haasteiden lisäksi strategiset linjaukset ja tulevaisuuden tarpeet?

Perehdymme koulutuksessa käänteiseen markkinointiin, toimittajien valintaan, yhteistyöhön, suorituskyvyn johtamiseen sekä kehittämiseen. Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja luot onnistumisen edellytyksiä toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ymmärrät myös yhteistyöhön liittyviä mahdollisia riskejä.

Koulutuksessa
– löydät uusia näkökulmia ja toimintatapoja kasvun ja kilpailuedun saavuttamiseksi toimittajaverkostoa hyödyntäen.
– opit tehostamaan toimittajahallinnan prosesseja
– luot kokonaiskuvan ja syvemmän ymmärryksen toimittajasuhteiden tavoitteellisesta kehittämisestä, menetelmistä ja käytännön keinoista tulosten saavuttamiseksi.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu toimittajien valinnasta ja toimittajasuhteista, innovaatiotoiminnasta, tuotekehitysprojekteista vastaaville sekä hankinta- ja kategoriapäälliköille. Koulutus sopii mainiosti kaikille hankinnan ja tuotekehityksen parissa toimiville ammattilaisille.

Koulutus on osa Hankintojen johtaminen -kokonaisuutta.

Kouluttaja:
Kari Tanskanen
on teollisuustalouden, toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen johtamisen professori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.OHJELMA

Toimittajaverkoston hyvällä johtamisella saavutetaan parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua. Yritysten kilpaillessa parhaista ulkoisista resursseista, mm. houkuttelevuuden merkitys kasvaa.

Perehdymme jaksolla käänteiseen markkinointiin, toimittajien valintaan, yhteistyöhön, suorituskyvyn johtamiseen sekä kehittämiseen. Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja luot onnistumisen edellytyksiä toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ymmärrät myös yhteistyöhön liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja kasvun ja kilpailuedun saavuttamiseksi toimittajaverkostoa hyödyntäen.

Koulutuspäivien 2.–3.6.2022 teemat

– Houkuttelevuus ja käänteinen markkinointi
– Toimittajien ja kumppanien järjestelmällinen valinta ja suorituskyvyn johtaminen
– Toimittajat innovaatiotoiminnassa
– Toimittajien kehittäminen

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
2.–3.6.2022

Hinta:
1 690 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 12.05.2021 mennessä.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Toimittajaverkoston johtaminen (2 pv) -koulutukseen 02.-03.06.2022, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Hlö(ä)