Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tulorekisteri (1 pv)

Koulutuksessa käsitellään tulorekisteriä ja sen käyttöönottoa. Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Siitä alkaen työnantaja ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin. Ilmoitusaika on viisi kalenteripäivää.

Tulorekisteri muuttaa palkkojen ja muiden tulojen ilmoitusmenettelyä perin pohjin. Muutokset ovat suurempia kuin mitä julkisuudessa kerrotaan. Tulorekisteri on tietosisällöltään ja ilmoitusmenettelyltään erittäin vaikea ja sekava järjestelmä.

Miten tulorekisteriin tulee varautua jo vuoden 2018 aikana?

Tulorekisteriin voidaan ilmoittaa täydentäviä tietoja palkasta ja työsuhteesta.

Kannattaako työnantajan ilmoittaa tulorekisteriin vain pakolliset tiedot vai myös vapaaehtoiset täydentävät tiedot?
Miten jatkossa ilmoitetaan rahapalkat ja erikseen ilmoitettavat tulolajit?

Tulorekisterin tulolajit eivät sisällä kaikkia palkanlaskennan palkkalajeja. Kaikki palkkalajit on liitettävä tulorekisterin tulolajeihin ennen vuodenvaihdetta.

Millä tulolajilla eri palkkalajit jatkossa ilmoitetaan?
Miten luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittaminen muuttuu?
Miten korjataan tulorekisterin ilmoittamisvirheet ja virheelliset maksusuoritukset?
Milloin kyse on bruttopalkan vähentämisestä ja milloin perusteettomasta edusta ja palkan takaisinperinnästä?
Missä tilanteissa palkkaerien ansaintajaksot on ilmoitettava?
Miten palkkaennakot ilmoitetaan?

Tulorekisteri ja sen ilmoitusmenettely ei saa vaikuttaa palkanlaskentaan eikä varsinkaan palkan määräytymisperusteisiin. Ohjeissa on kuitenkin niihin liittyviä tulkintoja ja esimerkkejä.

Miten niihin tulisi suhtautua?

Mitä tietoja ilmoitetaan työntekijästä, työsuhteesta ja työajasta?

Poissaolotietojen ja työsuhdetta koskevien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, onko niiden antamisesta hyötyä vai haittaa?
Voidaanko täydentävät tiedot antaa vain osasta henkilöstöä?

Miten työnantajan sairausvakuutusmaksu jatkossa ilmoitetaan?
Ulkomaantyöskentely ja ulkomainen työntekijä Suomessa ovat aina vaikeita tilanteita palkkahallinnossa. Esityksessä käydään läpi tyypilliset työskentelytilanteet ja niiden ilmoitusmenettely.

Verojen maksaminen säilyy ennallaan, mutta millaisia muutoksia maksujen maksumenettelyyn on tulossa?

Kouluttaja:
Palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Tulorekisteri

Laki tulorekisteristä
Tulorekisterin käyttöönotto v. 2019
Tulorekisteriin ilmoitettavat tulot
Tietojen käyttäjät ja käyttötarkoitus
Vastuu tietojen oikeellisuudesta
Ilmoitusten antamisaika
Tietojen säilytys- ja korjaamisaika

Rahapalkkojen ilmoittaminen

Rahapalkat yhteissummana (ilmoitustapa 1)
Eritellyt rahapalkat (ilmoitustapa 2)
Tulolajien ansaintajaksot
Sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevat työtulot
Tulolajien oletusarvot (vakuutusmaksut)
Vakuuttamistiedon tyyppitieto
Tulolajit, joissa vakuutusmaksut voivat vaihdella
Kummalla tavalla tiedot kannattaa antaa?
Palkkaennakkojen ilmoittaminen

Erikseen ilmoitettavat tulolajit

Toimitusjohtajan palkkio
Hallituksen jäsenen palkkio
Työkorvaus
Käyttökorvaus
Muut tulolajit

Palkasta vähennettävät erät

Ennakonpidätys
Työntekijän eläkemaksu
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
Muut vähennettävät erät

Kustannusten korvausten ilmoittaminen

Ilmoittamisajat
Kilometrikorvaukset ja päivärahat
Muut kustannusten korvaukset

Luontoisetujen ilmoittaminen

Autoetu ja vähennys autoedusta
Ravinto-, asunto- ja puhelinedun ilmoittaminen
Työsuhdematkalippu
Muut luontoisedut

Sairausvakuutusmaksun ilmoittaminen

Työnantajan erillisilmoitus
Sairausvakuutusmaksun vähentäminen
Sairausvakuutusmaksun maksaminen

Tietojen korjaaminen ja mitätöinti

Tietojen korjaaminen
Ennakonpidätyksen virhetilanteet
Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun virhetilanteet
Bruttopalkan oikaiseminen
Perusteeton etu
Palkan takaisinperintä
Tietojen mitätöinti

Vakuuttamista koskevat tiedot

Työeläkevakuuttaminen
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Vakuuttamisen poikkeustilanteet – tietotyyppi

Palvelusuhdetta koskevat tiedot

Palvelussuhteen tyyppi ja kesto
Osa-aikaisuusprosentti
Palvelussuhteen alku- ja loppupäivä
Palvelussuhteen päättymisen syy

Poissaolotiedot

Poissaolojen ilmoittamisen aikaväli
Palkattomat poissaolot
Palkalliset poissaolot
Kelan korvaushakemukset

Työskentely ulkomailla

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu
Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu
Vakuutuspalkka maksuperusteena

Ulkomainen työtekijä Suomessa

Yleisesti verovelvollinen tai rajoitetusti verovelvollinen
Lähdevero tai lähdevero verotusmenettelyssä
Suomalainen työnantaja tai ulkomainen työnantaja
Suomessa vakuutettu
Ei vakuutettu Suomessa

Verojen ja maksujen maksaminen

Verojen maksu Omaveroon
Muutokset työttömyysvakuutusmaksun maksumenettelyssä
Muiden maksujen maksumenettely

——————————

Koulutuspaikka:
Scandic Rosendahl
Pyynikintie 13
33100 Tampere

Aika:
15.11.2018 klo 9.00–16.00

Hinta:
590 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.