Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Tunnetko toimittajasi vai otatko riskejä? (1 pv)

Tästä koulutuksesta saat tarvittavat ja riittävät tiedot omien toimittajiesi valintaan ja hallintaan. Opit toimittajahallinnan tarkoituksen, arviointikriteereiden merkityksen sekä liiketoiminnan että hankinnan onnistumisen ja lopputuloksen näkökulmasta. Koulutuksessa kerrotaan, miten operatiivista toimituskykyä ja siihen liittyviä laatunäkökulmia voidaan käyttää toimittajan soveltuvuusvaatimuksina ja miten vaatimukset perustellaan hankinnan kohteeseen vaikuttavina asioina.

Koulutus kattaa perusasiat arviointien toteuttamiseen uuden ISO 9001:2015 -standardin tarkoittamassa laajuudessa. Koulutuksessa esitetään riskipohjaisen toimittajavalvonnan periaatteita, sen toteuttamisessa käyttökelpoisia menetelmiä ja resursseja sekä esitetään tutkimuksellista faktaa toimittaja-arviointien liiketoiminnallisista hyödyistä.

Päivän sisällön perusteella pystyt myös perustamaan, parantamaan tai benchmarkkaamaan omat arviointikäytänteenne suurten monikansallisten tilaajien kuten ABB:n, Metson, Outotecin ja Patrian, yhdessä määrittelemään tasoon.

Tavoite
Tunnetko toimittajasi vai otatko riskejä on tarkoitettu hankintatoimen laatukoulutukseksi. Toimittajaverkostoille ja toimittajille asetettavia vaatimuksia käydään läpi suurten tilaajaorganisaatioiden näkökulmista. Keskeistä on, mitä näillä vaatimuksilla halutaan saavuttaa.

Kurssilla on mahdollista ostaa ja tilata Standardi PSK8404 työkaluksi niille, jotka haluavat saada käyttöönsä suurten tilaajien arviointikriteerit jalostettuna Prosessiteollisuuden standardisoimiskeskuksen työryhmän näkökulmilla. Standardi ei kuulu koulutuksen hintaan. Halutessasi voit tilata, toimittaja-arviointistandardin PSK 8404:n, ilmoittautumisen yhteydessä alennettuun (-50%) hintaan 101 eur (alv 0%).

Kenelle koulutus sopii?
– Hankintajohto
– Laatupäälliköt
– Ostajat

Kouluttaja
Kaj von Weissenberg
, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta


OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen

08.55 Päivän avaus

09.00 Toimittajat tuotannontekijänä
– Toimittajahallinta ja sen tarkoitus
– Miten varmistan hankinnan laadullisen onnistumisen
– Neuvoja kilpailuttamiseen. Kaksivaiheisen kilpailutuksen hyödyt

10.00 Tauko

10.15 Toimittaja-arviointi
– Rajaukset, tarkoitus, resursointi
– Suunnittelu, toteutus ja raportointi
– Tulokset, kehittämistoimet ja niiden seuranta
– Liiketoiminnallisten hyötyjen varmistaminen

11.15 Lounas

12.15 Mitä uudet ISO -standardit edellyttää?
– Riskipohjainen toimittajavalvonta
– Käyttökelpoisia menetelmiä toimittajien ja toimitusten valvontaan
– Omien resurssien optimointi ja toimittaja-arviointien hyödyt

13.15 Millaista johtamista toimittajalta voi edellyttää
– Johtaminen ja liiketoiminnan suunnittelu
– Asiakassuuntautuneisuus
– Laatujohtaminen
– Osaamisen ja henkilöstön kehittäminen

14.00 Mitä on lupa odottaa tilaus-toimituskyvystä
– Tuotannon ja palvelujen suunnittelu ja ohjaus
– Hankinnat ja toimittajien valvonta
– Tilausmuutokset
– Logistiikka, merkinnät ja varastointi
– Mittarit ja kehittäminen

14.30 Kahvi

14.45 Vaatimuksia tuotteiden/palvelujen laadun ja prosessien hallintaan
– Suunnittelun laadunvarmistus
– Ostettujen palvelujen ja tuotteiden laatu
– Tuotantovälineet, menetelmät ja apuvälineet
– Lopputuotteen laatu
– Tuote/palvelutiedot ja jäljitettävyys
– Tuotantoprosessit, mukaan lukien niihin liittyvät voimavarat, osaaminen (pätevyydet) ja taidot

Kestävä kehitys
– Työvoima
– Tuotannolliset tilat
– Varatoimintasuunnitelma ja jatkuvuussuunnittelu
– Talous
– Työterveys ja työturvallisuus
– Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys
– Ympäristövaikutuksista huolehtiminen
– Supplier code of conduct ja muu vastuulliseen liiketoimintaan ohjaavat mallit

15.45 Keskustelua

16.15 Päivä päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Aika:
13.02.2019 Klo 8.55 – 16.15

Hinta:
730 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.