Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Työelämän tietosuoja pähkinänkuoressa (1/2 pv)

Yleinen tietosuoja-asetus tuli suoraan sovellettavaksi jäsenvaltioissa 25.5.2018. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus täsmentää ja täydentää asetuksen säännöksiä jäsenvaltioiden liikkumavaran puitteissa.

Työantaja käsittelee lähtökohtaisesti laajasti työntekijöiden erilaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen työsuhteen kannalta. Samoin työnantaja käsittelee rekrytointitilanteissa työnhakijoiden henkilötietoja. Työnantajan kerätessä ja käsitellessä työnhakijan, työntekijän ja virkasuhteessa olevan henkilön henkilötietoja, yksityisyyden suoja tulee huomioida koko tiedon käsittelyn elinkaaren aikana.
 
Koulutuksessa käydään läpi työelämän tietosuojakysymyksiä niin, että työelämän osapuolet tietävät, miten tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä ratkaistaan työpaikalla.
 
Tervetuloa kuulemaan ja päivittämään tietosi työelämän tietosuojakysymyksistä sekä kuulemaan uuden tietosuoja-asetuksen vaikutuksista työelämän tietosuojaan.

KOULUTTAJA
OTM, lakimies Sofia Sjöblom, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


OHJELMA klo 9.00 – 12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

Koulutuksen aihealueet:

Henkilötietojen käsittely työelämässä uusi tietosuoja-asetus huomioiden
Rekrytointi
Tarpeellisuusvaatimus
Henkilötietojen käsittelyn edellytykset
Arkaluonteisten tietojen käsittely
Tekninen valvonta, sähköpostit ja tietoverkot
Viranomaisilmoitukset
Tietosuojan arkipäiväistäminen
————————————

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank
Unioninkatu 20
00130 Helsinki

Aika:
17.01.2019 klo 09.00–12.00

Hinta:
350 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.