Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Työhaastattelukoulutus (1/2 pv)

Onnistuneilla työntekijävalinnoilla on suuri vaikutus työyhteisön menestykseen ja työilmapiiriin. Siksi on tärkeää, että työhaastatteluja tekevät esimiehet osaavat käyttää työhaastatteluja joustavasti ja monipuolisesti sekä ymmärtävät riittävästi työhaastattelun tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä haastatteluprosessista sekä lisätä varmuutta toteuttaa onnistunut työntekijävalinta omalla työpaikallaan. Koulutuksen aikana käydään läpi koko työhaastatteluprosessi ja tutustutaan käytännönläheisesti haastatteluihin liittyviin psykologisiin ilmiöihin. Koulutus on suunnattu kaikille työhaastatteluja työssään tekeville työntekijöille ja esimiehille.

KOULUTTAJA
Psykologi Teemu Heino


OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 13.00 koulutuksen päätteeksi

Ennen haastattelua
Avoimesta työpaikasta ilmoittaminen
Persoonallisuuspiirteet ja työtehtävien psykologiset ja ammatilliset vaatimukset
Hyvän haastattelutilan vaatimukset ja järjestäminen
Lain asettamat rajoitukset työhaastattelulle

Haastattelun aikana
Haastatteluotteet ja -runko
Haastattelun kokoonpano: yksilö/ryhmähaastattelut, haastattelijoiden määrä
Viestintä ja vuorovaikutus
Vastausten sisältö ja haastateltavan prosessi: mitä kaikkea haastattelutilanteessa voidaan havainnoida?
Simuloidut tehtävät
Haastattelutilanteen sudenkuopat

Haastattelun jälkeen
Haastattelujen analysointi
Järki vai tunne: haastateltavan arviointiin vaikuttavien omien motiivien tiedostaminen
Haasteellisiin persoonallisuuden piirteisiin viittaavat havainnot haastattelussa.

————————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki

Aika:
06.02.2019 klo 09.00–13.00

Hinta:
390 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.